Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290317

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002903xx / 000290317.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290317
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970501d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPlastická fólie, způsob její výroby a použití pro zemědělství Plastic foil, process of its manufacture and use in agriculture
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960503
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970501
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020717
Obecné poznámkyPrávo přednosti: AU 1996/9673
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-3474
Anotace, referátPlastická fólie je tvořena světlem rozložitelnou a/nebo biologicky rozložitelnou fólií, zahrnující alespoň lokalizované regiony redukované tloušťky, tvořené protažením fólie podél své délky za mez průtažnosti. Podle jednoho způsobu výroby se plastická fólie protahuje po celé své šířce v podélném směru za mez průtažnosti, zatímco podle dalšího se plastická fólie protahuje v podélném směru za mez průtažnosti pouze v lokalizovaných regionech. Použití takové plastické fólie je pro pěstování sazenic nebo rostlin vyklíčených ze semen. Dále je možné použití této plastické fólie pro pěstování sazenic nebo rostlin vyklíčených ze semen umístěných v prvním předem určeném vzoru položením fólie s lokalizovanými regiony redukované tloušťky v předem stanoveném druhém vzoru na podloží oblasti, kde druhý vzor překrývá první vzor. cze
Anotace, referátThe present invention relates to a plastic foil formed by a light degradable and/or biologically degradable foil, comprising at least localized regions of reduced thickness formed by stretching the foil along its length up to yield point. According to one production process the plastic foil is stretched allover its width in longitudinal direction up to yield point, while according to another manufacturing process the plastic foil is stretched in longitudinal direction beyond the yield point only in localized regions. The invented plastic foil can be used for cultivating seedlings or plants from germinated seeds. The foil can be further used for cultivating seedlings germinated from seeds and placed in a first predetermined pattern by putting the foil with the localized regions of the reduced thickness in a predetermined second pattern onto substrate of an area, where said second pattern covers the first pattern. eng
Souběžný názevPlastic foil, process of its manufacture and use in agriculture
Další system.sel.j.A 01G 013/02 MPT
Další system.sel.j.B 29C 055/02 MPT
Další system.sel.j.B 29C 055/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oJohnstone Peter Reservoir (AU) p
Korpor.,akce-sek.o.FIRST GREEN PARK PTY LTD Reservoir (AU) m
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1, 14000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020717
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290317
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1402