Kalendárium REGO - 4. listopad


BARÁNKOVÁ Vlasta - grafička; ilustrátorka; malířka;
* 04.11.1943 Mokrá, okr. Brno-venkov
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: věnuje se též úpravě knih a animovanému filmu
Literatura: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje. Brno 1985. - Katalog výstavy; Gabrielová, B. - Marčák, B.: Přesahy výtvarného Brna. - Brno 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

BAUER Josef Antonín - malíř;
* 05.03.1756 Valtice, okr. Břeclav
+ 04.11. 1831 Vídeň (Rakousko)
Oblast působení: * Slovácko
Literatura: Malovaný kraj, 33, 1997, č. 2;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Bitto Koloman - trumpetista; basista;
* 01.08.1931 Horné Saliby (Slovensko)
+ 04.11. 1984 Brno, okr. Brno.
Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál; Opava, okr. Opava; Brno, okr. Brno;
Pozn.: upravoval písně pro rozhlasový orchestr
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 5 (17). Ostrava 2004;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

CINGR Petr - redaktor; publicista;
* 12.05.1850 Hudlice, okr. Beroun
+ 04.11. 1920 Vídeň (Rakousko)
Oblast působení: * Karvinsko * Ostravsko
Pozn.: sociálně demokratický politik, bojující za práva horníků; redigoval hornické časopisy Na zdar a Odborné listy
Povolání: * čeledín * horník * politik
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. Opava - Ostrava 1993;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

ČERNÍN František - sbormistr; skladatel; varhaník;
* 04.11.1859 Skřipov, okr. Opava
+ 13.11. 1928 Brno-Řečkovice, okr. Brno.
Místa působení: Děrné, okr. Nový Jičín; Pustá Polom, okr. Opava;
Oblast působení: * Slezsko
Pozn.: autor chrám., klavír., oper. skladeb
Povolání: * pedagog
Literatura: Pazdírkův hudební slovník naučný, Brno 1937,II, sv. 1..; Slovník čes.sbormistrů, I. A-L. Praha 1982; Československý hudební slovník osob a institucí 1, A-L. Praha 1963;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

DANĚK Jan - kronikář; vlastivědný pracovník;
* 12.05.1904 Poštorná, okr. Břeclav
+ 04.11. 1984 Znojmo, okr. Znojmo.
Místa působení: Znojmo, okr. Znojmo;
Literatura: Stehlíková, D.: Osobnosti Znojma. Znojmo 1996.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Dewald Otto - herec; režisér; dramatik;
* 06.10.1906 Elberfeld (Německo)
+ 04.11. 1974 Grieskirchen (Rakousko)
Místa působení: Ostrava, okr. Ostrava;
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 9 (21). Ostrava 2006;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

DINGENAUER Jiří - archivář; dramatik;
* 24.06.1571 Innsbruck (Rakousko)
+ 04.11. 1631 Vyškov, okr. Vyškov.
Místa působení: Kroměříž, okr. Kroměříž; Olomouc, okr. Olomouc;
Povolání: * pedagog
Literatura: Jakubcová, A.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007; Hoffmannová, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

DOHNÁLEK Karel - grafik; malíř;
* 25.05.1879 Skuhrov u Rychnova n. Kněžnou
+ 04.11. 1945 Brno, okr. Brno-město.
Literatura: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sešit 2. Ostrava 1993.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Drobný František - historik; kulturně-osvětový pracovník;
* 04.11.1884 Nové Město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou
+ 06.02. 1942 Mauthausen (Rakousko)
Povolání: * politik * pedagog
Literatura: Lidová demokracie, 1.2.1992;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

DVORNÍK František - historik;
* 14.08.1893 Chomýž, okr. Kroměříž
+ 04.11. 1975 Chomýž, okr. Kroměříž.
Pozn.: 1928-38 profesor církevních dějin UK Praha; od r. 1938 žil v zahraničí; od 1947 prof. byzantských dějin na Harwardské univerzitě ve Washingtonu; zabýval se problematikou evropské kultury a církevních dějin ve vztahu k byzantské říši
Povolání: * pedagog * teolog
Literatura: Šlechtová, A. - Levora, J.: Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Praha 2004; Kdy zemřeli...? 1975 - 1979. Praha 1979; Český biografický slovník XX. století. 1. díl, A-J. Praha 1999; Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko - bibliografický slovník. Praha 1972;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

FISCHEROVÁ Viola - básnířka; překladatelka; redaktorka;
* 18.10.1935 Brno, okr. Brno
+ 04.11. 2010 Praha
Pozn.: dcera filozofa Josefa Ludvíka Fischera; po srpnu 1968 emigrovala do Švýcarska, později do Německa, kde spolupracovala s Rádiem Svobodná Evropa a časopisem Svědectví; vrátila se v roce 1994; překlady z němčiny a polštiny; byla manželkou spisovatelů Karla Michala a Josefa Jedličky
Literatura: Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc 1996; Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Praha 2002;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

FRÝDECKÝ Jaroslav - autor plakátů; grafik; malíř;
* 04.11.1921 Kostelec u Holešova, okr. Kroměříž
+ 07.07. 1994 Tlumačov, okr. Zlín.
Místa působení: Otrokovice, okr. Zlín; Tlumačov, okr. Zlín;
Pozn.: propagační grafik
Literatura: IV. výstava profesorů a žáků ŠU ve Zlíně. Gottwaldov 1983; Plánka, M.: Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti. Gottwaldov 1971. - Katalog výstavy; Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939-2003/. Uherské Hradiště 2003;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

GREGOR Bohumil - dirigent; kontrabasista;
* 14.07.1926 Praha
+ 04.11. 2005 Praha
Místa působení: Brno, okr. Brno; Ostrava, okr. Ostrava;
Pozn.: spolupráce s řadou operních souborů, i v zahraničí; řadu let působil v Národním divadle v Praze; proslul jako znalec a interpret Janáčkova díla; vystupoval s Českou filharmonií
Literatura: Divadelní noviny, 14, 2005, č. 21; Janota, D. - Kučera, J. P.: Malá encyklopedie české opery. Praha 1999; Český biografický slovník XX. století. 1. A-J. Praha 1999; Československý hudební slovník osob a institucí. 1. A-L. Praha 1963;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Hajda Josef - historik;
* 04.11.1925 Poličky, okr. Prostějov
+ 25.10. 2007 USA
Místa působení: Kroměříž, okr. Kroměříž;
Pozn.: od roku 1948 žil v USA
Povolání: * ekonom
Literatura: Lidové noviny, 4.5.1993, příl. Moravské listy, č. 18; Týdeník Kroměřížska, 20.11.2007;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Hanák Mirko - malíř; grafik; ilustrátor;
* 26.06.1921 Martin (Slovensko)
+ 04.11. 1971 Praha
Místa působení: Bukovice, okr. Jeseník;
Pozn.: jeho hlavním ilustrátorským tématem byla příroda, zejména v dětské literatuře; inspiraci čerpal nejvíce v Jeseníkách
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. Opava - Ostrava 1993;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

HARÁK Ivo - básník; redaktor; literární kritik; publicista;
* 04.11.1964 Brno, okr. Brno
Pozn.: člen redakce revue Obratník, Psí víno, Salve; působení na univerzitě v Ústí nad Labem
Povolání: * pedagog
Literatura: Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc 1996; Salon. Literární příloha Práva, 2002, č. 270; Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Praha 2002;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

HAVELA Miroslav - malíř;
* 29.06.1919 Kroměříž, okr. Kroměříž
+ 04.11. 1977 Kroměříž, okr. Kroměříž.
Pozn.: na pražské akademii žákem Mináře, Obrovského
Literatura: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Hejda Karel - skladatel; kapelník;
* 04.11.1870 Telč, okr. Jihlava05. 1929
Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí. 1. A-L. Praha 1963;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

HORÁLEK Karel - folklorista; literární vědec; filolog;
* 04.11.1908 Rajhrad, okr. Brno-venkov
+ 26.08. 1992 Praha
Místa působení: Olomouc, okr. Olomouc;
Pozn.: zabýval se problémy textové kritiky, slovanskou versologií a lid. slovesností; od roku 1947 prof. UK Praha; v letech 1972-78 ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV
Povolání: * pedagog
Literatura: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. Praha 2007; Kdo je kdo. 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR. 1. A-M. Praha 1991; Český biografický slovník XX. století. 1. A-J. Praha 1999; Československý biografický slovník. Praha 1992;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

HRUBÝ Jan - architekt; malíř; pedagog;
* 04.11.1952 Boskovice, okr. Blansko
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: tvoří architektonické studie historických objektů
Literatura: Bránský, J.: Výtvarní umělci v okrese Blansko. Blansko 1990.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Chlebovský Bohumil - malíř; grafik;
* 04.11.1902 Kopřivnice, okr. Nový Jičín
+ 30.07. 1954
Pozn.: studoval v Sarajevu a v Praze, kde též působil; věnoval se knižním úpravám, plakátům, exlibris
Literatura: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska 2000. Valašské Meziříčí 2000; Tichánek, J.: Rodáci. Významné osobnosti Kopřivnice. 1. Kopřivnice 1992;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Chudara Svatopluk - malíř;
* 04.11.1961 Gottwaldov (Zlín), okr. Zlín
Místa působení: Zlín, okr. Zlín;
Literatura: Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939-2003/. Uherské Hradiště 2003;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

JANOTA Jan - dirigent;
* 04.11.1874 Praha
+ 22.05. 1957 Praha
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: též hudební poradce a recenzent
Literatura: Janota, D. - Kučera, J. P.: Malá encyklopedie české opery. Praha 1999; Československý hudební slovník osob a institucí 1. A-L. Praha 1963;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KADLEČÍK Bohumil - redaktor;
* 04.11.1895 Hošťálková, okr. Vsetín 1961 Pusté Úĺany (Slovenská republika)
Pozn.: rodák; jako farář působil v Modré (okr. Bratislava-venkov); red. nábož.časopisů Stráž na Sioně,Slovo života,Našim deťom
Povolání: * duchovní
Literatura: Kdy zemřeli...? 1967 - 1970 a 1935 - 1936. Praha 1970.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Kaprálová Zdena - spisovatelka;
* 04.11.1913 Vrbátky, okr. Prostějov
+ 18.04. 2005
Literatura: Brněnský večerník, 18.10.1993; Dokořán, 9, 2005, č. 34;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KNĚZEK František - kulturně-osvětový pracovník; vlastivědný pracovník;
* 04.11.1878 Frenštát pod Radhoštěm, okr. Nový Jičín
+ 07.04. 1954 Opava, okr. Opava.
Místa působení: Místek, okr. Frýdek-Místek; Příbor, okr. Nový Jičín;
Oblast působení: * Frenštátsko
Pozn.: přispíval do různých časopisů; přednášel v řadě vzdělávacích spolků
Povolání: * pedagog * školní inspektor
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 7. Ostrava 1996; Ficek,V.:Biografický slovník širšího Ostravska. 2. Opava 1976;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KOCMAN Alois - hudebník; operetní herec; činoherní herec;
* 04.11.1916 Rudice, okr. Blansko
Místa působení: Blansko, okr. Blansko; Brno, okr. Brno-město; Šumperk, okr. Šumperk;
Literatura: Hejl, E. - Procházka, Z.: Koho dal náš okres divadlu. Blansko 1986.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Konečná-Doubková Ludmila - malířka; textilní výtvarnice;
* 04.11.1934 Vnorovy, okr. Hodonín
Místa působení: Strážnice, okr. Hodonín;
Pozn.: návrhářka košil v Šohaji Strážnice
Literatura: Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939-2003/. Uherské Hradiště 2003;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KONOPKA Vincenc - archivář;
* 23.02.1810 Brtník (Polsko)
+ 04.11. 1891 Olomouc, okr. Olomouc.
Místa působení: Olomouc, okr. Olomouc;
Povolání: * kněz
Literatura: Hoffmannová, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KRUPA Milan - básník; prozaik;
* 04.11.1967 Opava, okr. Opava
Pozn.: stěžejním žánrem jeho tvorby je říkanka
Literatura: Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc 1996; Málková, I. - Urbanová, S.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc 2001;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KÜGLER Karel - operní pěvec; operní režisér; redaktor;
* 01.01.1885 Praha
+ 04.11. 1950 Ostrava, okr. Ostrava.
Místa působení: Ostrava, okr. Ostrava;
Pozn.: tenorista; redaktor divadelních časopisů; v letech 1939-46 učil na konzervatoři v Teheránu
Povolání: * pedagog * úředník
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. 7 (19). Ostrava 2005; Janota, D. - Kučera, J. P.: Malá encyklopedie české opery. Praha 1999; Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha 1988;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

KUNOVSKÝ František - archivář;
* 04.11.1874 Bílovice, okr. Prostějov
+ 25.10. 1933
Místa působení: Jihlava, okr. Jihlava; Olomouc, okr. Olomouc;
Pozn.: jako datum narození uváděno též 6.11.1874
Povolání: * duchovní
Literatura: Hoffmannová, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000; Seznam kněží pohřbených v Kojetíně. In: Římskokatolická farnost Kojetín [online]. Kojetín, [2012] [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: http://www.bilysklep.cz/farnostkojetin/pohrbeni.php;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Locker Jiří - rytec;
* 23.04.1924 Brno, okr. Brno-město
+ 04.11. 2005 Brno, okr. Brno-město.
Místa působení: Brno, okr. Brno-město;
Literatura: Haimann, P.: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005);

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Marešová Luďa - filmová herečka; divadelní herečka; recitátorka; rozhlasová spolupracovnice;
* 29.05.1930 Břeclav, okr. Břeclav
+ 04.11. 2011 Praha
Pozn.: vytvořila řadu epizodních rolí ve filmu; autorka rozhlasových dokumentárních pořadů
Literatura: Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky. 2. L-Ř. Praha 2007; Ješutová, E.: 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha 2013;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Mazálek Mojmír - archeolog;
* 04.11.1907 Brankovice, okr. Vyškov
+ 27.05. 1954 Praha
Pozn.: prováděl výzkumy na Bučovicku a Prostějovsku
Povolání: * právník
Literatura: Sklenář, K.: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha 2005;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Melnitzky Ernst - sochař;
* 04.11.1838 Olomouc, okr. Olomouc
+ 06.04. 1889 Olomouc, okr. Olomouc.
Místa působení: Olomouc, okr. Olomouc;
Povolání: * kameník
Literatura: Olomoucké hřbitovy a kolumbária. Olomouc 2001;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Mojžíš Vojtěch - skladatel;
* 04.11.1949 Brno, okr. Brno
Pozn.: pracoval jako hudební režisér Supraphonu, později Pantonu
Povolání: * pedagog
Literatura: Kaduch, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994. Ostrava 1996; Janota, D. - Kučera, J. P.: Malá encyklopedie české opery. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

NOLL Karel - filmový herec; činoherní herec;
* 04.11.1880 Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod
+ 29.02. 1928 Praha
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: hrál v divadle v Plzni, často hostoval ve Vídni; účinkoval v pražských kabaretech a malých scénách, Divadle Vlasty Buriana a v němém filmu
Literatura: Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky. 2. L-Ř. Praha 2007; Göbl, L.: Osobnosti Vysočiny. I. Pelhřimov 2005; Dufková, E.: Postavy brněnského jeviště. III. Brno 1994; Český biografický slovník XX. století. 2. K-P. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

ORNEST Zdeněk - herec činohry;
* 10.01.1929 Kutná Hora, okr. Kutná Hora
+ 04.11. 1990 Praha
Místa působení: Olomouc, okr. Olomouc;
Pozn.: Divadlo na Fidlovačce; Divadlo S. K. Neumanna; Městská divadla pražská; činný ve filmu, televizi, rozhlase; bratr Jiřího Ortena a Oty Ornesta
Literatura: Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky. 2. L-Ř. Praha 2007; Československý biografický slovník. Praha 1992; Český biografický slovník XX. století. 2. K-P. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Pernica Bohuslav - básník; folklorista; literární historik; národopisný pracovník; prozaik;
* 13.12.1907 Brno, okr. Brno
+ 04.11. 1968 Praha
Místa působení: Jihlava, okr. Jihlava; Kroměříž, okr. Kroměříž; Znojmo, okr. Znojmo;
Pozn.: sběratel folklorních materiálů z moravského Horácka; autor národopisných prací; spolupráce s rozhlasem
Povolání: * pedagog
Literatura: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. Praha 2007; Podyjí, 1958, č. 2; Doupalová, E.: Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí. Praha 1988; Český biografický slovník XX. století. 2. K-P. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

PEŠAT Zdeněk - literární vědec; literární kritik;
* 04.11.1927 Místek, okr. Frýdek-Místek
+ 29.03. 2010
Pozn.: ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (AV ČR); zabýval se českou literaturou 19. a 20. století
Literatura: Kdo je kdo. 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR. 2. N-Ž. Praha 1991; Český biografický slovník XX. století. 2. K-P. Praha 1999; Málková, I. - Urbanová, S.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). Olomouc 2001;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

PIVOVARSKÝ Lumír - sbormistr; dirigent;
* 04.11.1931 Ostrava, okr. Ostrava
+ 11.10. 2014 Ostrava, okr. Ostrava.
Místa působení: Krnov, okr. Bruntál; Ostrava, okr. Ostrava;
Pozn.: publikoval v hudebních časopisech
Povolání: * pedagog
Literatura: Slovník českých sbormistrů. 2. M-Ž. Praha 1982; Cantus, 25, 2014, č. 4;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

RAMBOUSEK Jiří - literární historik;
* 26.12.1927 Jihlava, okr. Jihlava
+ 04.11. 2018 Brno, okr. Brno.
Místa působení: Brno, okr. Brno; Jihlava, okr. Jihlava;
Pozn.: 1976-90 pravidelná spolupráce s časopisem Věda a život
Povolání: * pedagog
Literatura: Kdo je kdo. 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR. 2. N-Ž. Praha 1991; Česká literatura, 66, 2018, č. 6;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Rypáček František Jaroslav - básník; historik;
* 04.11.1868 Hracholusky, okr. Prachatice
+ 20.03. 1939 Brno, okr. Brno.
Místa působení: Třebíč, okr. Třebíč; Brno, okr. Brno;
Pozn.: jako historik se soustředil na český středověk; psal články di Časopisu Matice moravské
Povolání: * pedagog
Literatura: Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností. 3. N-S [i.e. P-S]. Brno 2003;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

SKŘIVAN Josef - činoherní herec; činoherní režisér;
* 10.08.1902 Praha
+ 04.11. 1942 Osvětim (Polsko)
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: civilní projev; uplatnil se zejména v charakterních rolích; v době německé okupace účastník domácího odboje; 1941 zatčen, zahynul v koncentračním táboře
Literatura: Postavy brněnského jeviště. 1. Brno 1984; Český biografický slovník XX. století. 3. díl, Q-Ž. Praha 1999; Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností. 3. N-S [i.e. P-S]. Brno 2003;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

SLÍŽ František - malíř; pedagog; grafik;
* 04.11.1899 Hranice, okr. Přerov
+ 18.01. 1979 Praha
Místa působení: Hranice, okr. Přerov;
Pozn.: malíř a profesor v Berouně
Literatura: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993; Osobnosti střední Moravy. Olomouc 1998;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

STOŽICKÝ Jaroslav - nakladatel;
* 20.08.1890 Pečky, okr. Nymburk
+ 04.11. 1951 Brno, okr. Brno.
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: hudební nakladatel
Literatura: Iliev, J.: Kalendárium jihomoravských osobností a událostí 1986-1990. Brno 1986.;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Šeflová Miloslava - operní pěvkyně;
* 04.11.1923 Kladno, okr. Kladno
+ 25.02. 1983 Kladno, okr. Kladno
Místa působení: Ostrava, okr. Ostrava;
Pozn.: sopranistka; dlouhodobě působila v Divadle J. K. Tyla v Plzni; vyučovala na pražské konzervatoři
Povolání: * pedagožka
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 6. Ostrava 1996;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

ŠIMEK Rudolf František - kronikář; redaktor; prozaik; básník;
* 05.12.1906 Ostrava, okr. Ostrava
+ 04.11. 1962 Vítkovice, okr. Ostrava.
Místa působení: Ostrava, okr. Ostrava;
Pozn.: pracoval mj. jako kronikář Vítkovic a závodu 2 ve Vítkovických železárnách; vztah díla ke kraji
Literatura: Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska. 4. Opava 1981; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 9. Ostrava 1997;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

ŠLÉGR František - divadelní herec; divadelní režisér; filmový herec;
* 04.11.1894 Praha
+ 22.10. 1971 Letovice, okr. Blansko.
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: působil v Kladně a Plzni
Literatura: Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností. 4. S-T. Brno 2005; Bartošková, Š. - Bartošek, L.: Filmové profily 2. Praha 1990; Český biografický slovník XX. století. 3. Q-Ž. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Šmerdová Pavla - tanečnice;
* 04.11.1966 Boskovice, okr. Blansko
Místa působení: Brno, okr. Brno;
Pozn.: od roku 1998 v Prozaickém baletním divadle Praha; věnovala se pedagogické práci v ZUŠ Praha-Blatiny
Povolání: * pedagožka
Literatura: Český taneční slovník. Praha 2001;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Talaš Stanislav - malíř;
* 04.11.1928 Držková, okr. Zlín
Místa působení: Zlín, okr. Zlín; Vsetín, okr. Vsetín;
Pozn.: v tvorbě převažuje příroda a valašské chalupy, občas portréty
Literatura: Mikulcová, M. - Graclík, M.: Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek 2001;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Vávra Bohumil - herec;
* 04.11.1916 Praha
+ 14.09. 2007 Praha
Místa působení: Olomouc, okr. Olomouc; Brno, okr. Brno;
Literatura: Divadelní noviny, 16, 2007, č. 16;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

VOŽENÍLEK Jiří - architekt;
* 14.08.1909 Holešov, okr. Kroměříž
+ 04.11. 1986 Praha
Místa působení: Zlín, okr. Zlín;
Pozn.: projekční činnost ve stavebním odd firmy Baťa ve Zlíně; odborné články v čas. Stavba, Architektura, Architekt; významně se podílel na urbanistickém řešení Zlína
Literatura: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993; Český biografický slovník XX. století. 3. díl, Q-Ž. Praha 1999;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

Zapletálek Jindřich - spisovatel;
* 04.11.1909 Radslavice, okr. Přerov
+ 01.03. 1946
Povolání: * botanik * biolog
Literatura: Osobnosti střední Moravy. Olomouc 1998;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]

ZEMÁNEK Štěpán - herec; režisér; recitátor;
* 15.02.1908 Osek nad Bečvou, okr. Přerov
+ 04.11. 1969 Brno, okr. Brno.
Místa působení: Brno, okr. Brno; Olomouc, okr. Olomouc;
Pozn.: od r.1937-48 působil jako herec i režisér v plzeňském divadle; věnoval se uměleckému přednesu
Literatura: Postavy brněnského jeviště. 1. Brno 1984;

[ Nahoru ]   [ Úplný záznam v katalogu on-line. ]   [ Obsah ]