Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000581784

Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00058xxxx / 0005817xx / 000581784.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

Názvové údajeSborník k osmdesátinám akademika Františka Slavíka / Úvod: Jiří Novák
Údaje o vydání1.vyd.
Nakladatel.údajePraha : ČSAV, 1957 (Praž. tisk. 05)
Údaje fyz.popisu549, [1] s. : [51] s. fot. příl. [4] tb. ; 8°
Všeobecná pozn.880 výt.
Všeobecná pozn.Frontispice F. Slavíka od Miroslava Prokopce
Všeobecná pozn.Přehl. prací F. Slavíka a bibliogr. o něm
Všeobecná pozn.Přehledy lit.
Všeobecná pozn.Rus., angl. a něm. souhrny
Všeobecná pozn.S il. v textu
Všeobecná pozn.Souběž. rus. a angl. název
Všeobecná pozn.Vyd. Ústř. ústav geologický
Všeobecná pozn.Vysvětl.
Resumé: O nových výskytech některých nerostů na Slovensku; Orthochamosit z rudních žil v Kaňku u Kutné Hory - nový specifický minerál; O. Pacák: Nerostné složky čedičů na území Jičínska; F. Pauk: Žilné vyvřeliny Orlických hor; J. Pokorný, F. Kupka: Předběžná zpráva o tefroitu ze Zdechovic; Příspěvek k revisi haldového materiá
ResuméSborník obsahuje 32 vědeckých prací z oboru geologie, petrografie, mineralogie žáků a přátel jubilantových. Obs.: J: Novák. K osmdesátinám akademika Františka Slavíka; V. Bouška: O chemismu a velikosti mřížkové konstanty a nula některých slovenských tetraedritů z oblasti Nízkých Tater a z Banské Štiavnice; F. Čech, M. Eliáš: O některých jílovcích záp. oblasti magurského flyše v okolí Val. Meziříčí, Vsetína, Makova, Čadce, Val. Klobuk a Vlárského průmyslu; V. Čech: Příspěvek k tektonice severozáp. Čech; A. Dudek, F. Fediuk: Basické pecky a fluidální zjevy v granodioritu při okraji středočeského plutonu u Teletína; V. Havlena: Petrografie sekundárně allochthonního uhlí z křídových sedimentů vnitřního bradlového pásma; R. Jirkovský: Kontrola geologického mapování radioaktivním měřením; R. Kettner, A. Dudek: Vosnické slepence ve skryjsko-týřovickém kambriu; J. Kokta: Příspěvek k metodice měření světelného lomu; J. Koutek, Z. Pouba: Přehled geologických poměrů rudního ložiska Magurka v Nízkých Tatrách; F. Kratochvíl: Fulgurit z Křenice u Uhříněvsi; O starém kutání na Sedlčansku mezi Kosovou Horou a Vltavou; Příspěvek k poznání ložiska antimonitu u Hynčic na sev. Moravě; M. Kuthan: Mladotreťohorný vulkanizmus severovýchodnej časti stredného Slovenska; M. Malkovský: Zrudnění křemenného keratofyru na Maršovickém vrchu u Dubé; K. Melka: Chamosit z oolitických železných rud čes. ordoviku; P. Morávek: Chemismus a paragenese tetraedritu ze zlatonosných žil u Jílového; F. Novák a kol.
VZ-KorporaceÚstřední ústav geologický
Sigla,sign.vlastn.OLA001 166.532
Předmět.heslaGeologie - sborníky studií
Předmět.heslaMineralogie - sborníky studií
Předmět.heslaPetrografie - sborníky studií
Předmět.heslaSlavík, František (1876-1957 mineralog, petrograf a geolog čes.) - sborníky jubilejní
Fakturace seriály1