Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000636798

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00063xxxx / 0006367xx / 000636798.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

072 7094 Staré tisky
24500SWATY BERNARD Osláwený : Aneb : Žiwot S[watého] Bernarda Oppata Clarae-vallis, Doktora medotekaucýho, Cýrkwe S. Rozmnožowátele, A druhého Fundatora Ržádu S. Cistercienského. Item : Pjsně a Modlitby z Spjsůw téhož S. sebrané
260 Wytisstěný w [Holomauci] : [u Ignáce Josefa Kiliána], [1673]
Obecné poznámky256 s., 1 rytina ; 8°
Unifikovaný názevTit. l. tvoří dřevoryt 13 x 7,8 cm (výjev se svatými biskupy, českými světci - sv. Václav, českými králi - Karel IV., evangelisty a motivem pekla; oválný medailon s názvem, nad ním drží andělé medailon s nápisem IHS, pod medailonem drží dva andělé český znak - štít s dvouocasým lvem; v dolní části rytiny je štítek s nakladatelskými údaji, pod ním signováno EHVS). Mezi t. l. a str. 2 je mědirytina 6,9 x 11,8 (p. Marie a sv. Bernard); v legendě je částečně nečitelné věnování: Wysoce Urozenemu panu Frantisskowi Karlowi Lybsteinskymu, Hraběti s Kolowrat, panu na Richnowě, rc... Na str. 3 je dřevorytový vlys 1,9 x 6,6 cm (sv. Trojice a evangelisté) a iniciála V přes 4 ř. Viněty z tiskařských ozdůbek na str. 23, 72, 96, 160, 165, 179, 202, 249. Ornamentální viněty na str. 23, 29, 89, 220, 544. Na str. 214, 238, 243ozdobná linka. Versálky přes 2, 3, 4 ř. Iniciály přes 6 a 7 ř. Živá záhlaví. V záhlaví linka, v úvodu tiskařské ozdůbky, číslování arabské ve vnějších rozích. Písmo gotické, lat. antikva (lat. citace), kurzíva. V úvodu marginálie. Signatury, kustody. Od str. 161 další dílo (Písně...). Na str. 163 dřevorytový vlys. Chybné stránkování.
561 Přípisek pod rytinou mezi str. 2-3: Monasterij Zabravis Cathalogo...N.8. Text je částečně poničen.
563 Vazba bílá, pergamen (?), ořízka nezdobena, zbytky tkaniček
590 Živočišné poškození až po stranu 152. Vazba poškozena také. Strana 153 má chybné stránkování 351. Str. 244 má uvedeno 544
74002Pjsně a Plesánj, Swatého Bernarda. Také některé Modlitby s geho Spjsůw sebrané. a Naučenj Křestianské.
Sigla,sign.vlastn.OLA001 32.227
Majitel-korpor.(ST)premonstráti. kanonie Nanebevzetí P. Marie (Zábrdovice, Česko) CZ-OlVK
984 Olomouc Česko
EXE 1
Externí soubor (obrázek, hyperlink...)vazba
Externí soubor (obrázek, hyperlink...)titulní list
Externí soubor (obrázek, hyperlink...)archiv - vazba
Externí soubor (obrázek, hyperlink...)archiv - titulní list