Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001198200

Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00119xxxx / 0011982xx / 001198200.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

ISBN978-80-7380-649-1 (brožováno) : Kč 500,00
Kód geogr.oblastie-xr---
Kód předm.kateg.342 Ústavní právo. Správní právo
MDT342.9
MDT(437.3)
MDT(094.5)
HZ-Jméno korpor.Česko
Unifik.názevSprávní právo
Názvové údajeSprávní právo : (soubor zákonů)
Varianta názvuSZ : soubor zákonů. Správní právo
Varianta názvuSoubor zákonů - správní právo
NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2016]
Copyright©2016
Údaje fyz.popisu698 stran ; 23 cm
Typ obsahutext txt
Typ médiabez média n
Typ nosičesvazek nc
Všeobecná pozn.Účinnost všech zákonů ke dni 1.2.2017--Obálka
Pozn.o bibliogr.Obsahuje bibliografické odkazy
Form.pozn.k obsahuSprávní řád Soudní řád správní Kontrolní řád Zákon o státní službě Zákon o obcích Zákon o krajích Zákon o hl. městě Praze Kompetenční zákon Stavební zákon Zákon o pozemních komunikacích Zákon o silničním provozu Zákon o vyvlastnění Zákon o rozpočtových pravidlech Zákon o majetku ČR Zákon o přestupcích Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon o některých přestupcích Ústava ČR Listina základních práv a svobod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Notářský řád
Předm.-Věc.témasprávní právo Česko
Předm.-angl.administrative law Czechia
Žánr/formazákony
Žánr/formaprávní předpisy
Žánr/formalaws
Žánr/formalegal regulations
VZ-KorporaceČesko. Správní řád (2004, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Soudní řád správní (2002, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Kontrolní řád (2012)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o státní službě (2014, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o obcích (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o krajích (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o hlavním městě Praze (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (1969, novela 2017)
VZ-KorporaceČesko. Stavební zákon (2006, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o pozemních komunikacích (1997, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o silničním provozu (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o vyvlastnění (2006, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o rozpočtových pravidlech (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (2000, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o přestupcích (1990, novela 2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o některých přestupcích (2016)
VZ-KorporaceČesko. Ústava České republiky (1993, novela 2013)
VZ-KorporaceČesko. Listina základních práv a svobod (1993, novela 1998)
VZ-KorporaceČesko. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (1998, novela 2013)
VZ-Unifik.názevConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950 listopad 4.). Protokoly (1994 říjen 1.). Česky
ISBN-pom.údaje9788073806491 [1. vydání] 20170427
Sigla,sign.vlastn.OLA001 1-326.631
Počet exemplářů0 1