Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286192

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002861xx / 000286192.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286192
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980918d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAlgoritmus pro plynulé řízení pojezdu vozidel, zejména kolejových, uložených na nejméně čtyřech podporách Algorithm for continuous control of vehicle run, particularly railway vehicles mounted on at least four supports
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980918
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000216
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-3034
Anotace, referát...bearing structure, whereby the resulting values obtained from the other chain (10) are amplified by means of at least one another amplifier (8) and they are subsequently transmitted for feedback control of hydraulic motors (7) in dependence on the vehicle structure internal stress induced by asymmetric loads, whereby at least one hydraulic motor (7) is placed on the structure above the vehicle support (6). eng
Anotace, referát...na vnitřním napětí konstrukce vozidla, vyvozené nesymetrickými zatíženími, přičemž nejméně jeden přímočarý motor (7) se umístí na konstrukci nad podporou (6) vozidla. cze
Anotace, referátNa vodorovné konstrukční prvky (3) vozidla se umístí jeden řídicí snímač (1) poměrných deformací konstrukce od vodorovných zatížení vozidla a nejméně jeden závislý snímač (1.apst.) poměrných deformací od vodorovných zatížení konstrukce vozidla mimo těžištní osy vodorovných konstrukčních prvků (3) vozidla a mimo inflexní body deformačních křivek vodorovných konstrukčních prvků (3) vozidla, vznikajících vodorovným nesymetrickým zatížením. Snímače (1, 1.apst.) poměrných deformací od vodorovných zatížení konstrukce vozidla se zapojí do řetězce (9), vyhodnocujícího symetrická a nesymetrická zatížení, vyvozující poměrné deformace vyjádřené tahovým a tlakovým napětím konstrukčních vodorovných prvků (3) vozidla. Výsledné hodnoty získané z řetězce (9) se zesílí prostřednictvím nejméně jednoho zesilovače (4) a předají pro zpětnovazebnou regulaci oddělených pohonů pojezdu (5) vozidla v závislosti na vnitřním napětí konstrukce vozidla, vyvozené nesymetrickými zatíženími ve vodorovném směru, a/nebo se jeden řídicí snímač (2) poměrných deformací od svislých zatížení konstrukce vozidla a nejméně jeden závislý snímač (2.apst.) poměrných deformací od svislých zatížení konstrukce vozidla umístí na nosnou konstrukci vozidla mimo inflexní body deformačních křivek vodorovných konstrukčních prvků (3) vozidla, vznikajících svislým nesymetrickým zatížením. Snímače (2, 2.apst.) poměrných deformací od svislého zatížení konstrukce vozidla se zapojí do dalšího řetězce (10), vyhodnocujícího symetrická a nesymetrická zatížení, vyvozující poměrné deformace vyjádřené tahovým a tlakovým napětím nosné konstrukce vozidla, přičemž výsledné hodnoty získané z dalšího řetězce (10) se zesílí prostřednictvím nejméně jednoho dalšího zesilovače (8) a předají pro zpětnovazebnou regulaci přímo
Anotace, referátOn horizontal structural elements (3) of a vehicle one master transmitter (1) of relative deformations of structure caused by vehicle horizontal loads and at least one slave transmitter (1')of relative deformations caused by vehicle structure horizontal loads are placed outside gravity axis of the vehicle horizontal structural elements (3) and outside inflexion points of deformation curves of the vehicle horizontal structural elements (3), originating due to horizontal asymmetric load. The transmitters (1, 1') of the relative deformations of structure caused by vehicle horizontal loads are connected in a chain (9) evaluating both symmetric and asymmetric loads, inducing relative deformations expressed by both tensile and compressive stresses of the vehicle structural horizontal elements (3). Resulting values obtained from the chain (9) are amplified by means of at least one amplifier (4) and they are subsequently transmitted for feedback control of the vehicle separated drives (5) in dependence on the vehicle structure internal stress induced by asymmetric loads in horizontal direction, and/or one master transmitter (2) of relative deformations of structure caused by vehicle vertical loads and at least one slave transmitter (2')of relative deformations caused by vehicle structure vertical loads are placed on the vehicle load-bearing structure, outside the inflexion points of deformation curves of the vehicle horizontal structural elements (3), originating due to vertical asymmetric load. The transmitters (2, 2') of the relative deformations of structure caused by vehicle vertical loads are connected in another chain (10) evaluating both symmetric and asymmetric loads, inducing relative deformations expressed by both tensile and compressive stresses of the vehicle load-... eng
Souběžný názevAlgorithm for continuous control of vehicle run, particularly railway vehicles mounted on at least four supports
Další system.sel.j.B 61F 005/22 MPT
Osobní jm.-sekund.oCrhan Jan Havířov (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oFloryán Josef Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oLiška Karel Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oMoulis Rudolf Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oSouček Václav Havířov (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, A.S. Ostrava (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000216
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286192
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1837
Katalogizátor20060721 SVK06 1400