Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286198

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002861xx / 000286198.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286198
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19900822d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob stlačování podélného dřevěného vzorku a zařízení k provádění tohoto způsobu Compression process of elongate wood sample and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19890824
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19900822
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000216
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DK 1989/4183
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1990-4097
Anotace, referátPři způsobu stlačování podélného dřevěného vzorku (46) se působí na vzorek (46) proti sobě směřujícími tlakovými silami v podstatě ve směru jádra nebo vláken vzorku (46) a tyto tlakové síly jsou představovány proti sobě směřujícími třecími silami, působícími na boční povrchy vzorku (46), jež současně brání průhybu vzorku (46), přičemž se působí proti sobě směřujícími třecími silami na vzájemně se překrývající boční povrchy vzorku (46). Zařízení k provádění tohoto způsobu sestává z tlakové formy (10) tvaru krabice, mající spodní stěnu (11), pár protilehlých bočních stěn (12, 13) a koncovou stěnu (14), jež vytvářejí komoru pro dřevěný vzorek, a částečně uzavřenou horní stěnu (15). Uvnitř tlakové formy (10) jsou podélně umístěny vyhřívací deska (29), vyhřívací blok (31), spodní třecí vložka (30), první nafukovací prostředek (32) a druhý nafukovací prostředek (34), první tlaková deska (33) a druhá tlaková deska (35) a vyhřívací člen (36) s horní třecí vložkou (37) a komora pro uložení vzorku je tvořena spodní třecí vložkou (30), horní třecí vložkou (37) a první vyhřívací třecí deskou (47) a druhou vyhřívací třecí deskou (48), jež jsou spojeny s kteroukoliv částí koncové stěny (14) nebo jsou s ní k pohonu spojitelné, přičemž tlaková deska (20) je spojena s pístnicí (19) hydraulického válce (18) a hranolovitou opěrou (23). cze
Anotace, referátWhen employing the invented compression process of an elongate wood sample (46) the sample (46) is subjected to action of pressure forced directing counter each other and acting substantially in the direction of the sample (46) core or fibers. These pressure forces are represented by friction forces directing counter each other and acting on side surfaces of the sample (46) preventing at the same time the sample (46) deflection, whereby the friction forces directing counter each other act on mutually overlapping side surfaces of the sample (46). The apparatus for making the proposed process consists of a pressure mould (10) having the form of a box and having a bottom wall (11) a couple of opposite side walls (12, 13) and a rear wall (14) that all form a chamber for the wooden sample, and a partially closed upper wall (15). Inside the pressure mould (10) there are in longitudinal direction placed a heating plate (29, a heating unit (31), a bottom friction insert (30), a first inflation means (32) and a second inflation means (34), a first pressure plate (33) and a second pressure plate (35), and a heating element (36) with an upper friction insert (37). The chamber for placing the sample is formed by the bottom friction insert (30), the upper friction insert (37) and a first heating friction plate (47) and a second heating friction plate (48) that both are coupled with arbitrary part of the rear wall (14) or they might be coupled therewith for drive, whereby a pressure plate (20) is coupled with a hydraulic cylinder (18) piston rod (19) and with a prismatic support (23). eng
Souběžný názevCompression process of elongate wood sample and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 27H 001/00 MPT
Další system.sel.j.B 27M 001/02 MPT
Další system.sel.j.B 30B 001/32 MPT
Osobní jm.-sekund.oHansen Ove Koge (DK) p
Osobní jm.-sekund.oLjorring Jens Virum (DK) p
Osobní jm.-sekund.oThomassen Thomas Jaegerspris (DK) p
Korpor.,akce-sek.o.DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT Taastrup (DK) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000216
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286198
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1837
Katalogizátor20060721 SVK06 1400