Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286260

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002862xx / 000286260.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286260
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920505d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob a zařízení pro stanovení závislosti kapacity nebo indukčnosti na polarizačním potenciálu nebo proudu Process and apparatus for determining dependence of capacitance or inductance on polarization potential or current
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920505
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000216
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-1358
Anotace, referát...filter and evaluation unit. eng
Anotace, referátThe invented process for determining dependence of capacitance or inductance on polarization potential or current is characterized in that the capacitance dependence on polarization potential is determined differentially with simultaneous suppression of affect of parasitic conductance being parallel-connected thereto and when this conductance can also be determined. Capacitance and parasitic conductance are of non-linear character. Analogously also dependence of series connection of inductance and parasitic resistance on polarization current is determined. Capacitance is determined in a measurement period (30), when in its first measuring time interval (31) and the second measuring time interval (32) the capacitance and the parasitic conductance are excited by a first linearly incrementing voltage potential (41) of a first slope of potential growth and by a second linearly incrementing voltage potential (42) of a second slope of potential growth which induce a first passing current (51) and a second passing current (52) whose magnitudes are at the same exciting voltage potential (60) that is the polarization potential of both capacitance and parasitic conductance, are the magnitudes of a first instantaneous passing current (70) and a second instantaneous passing current (72). The capacitance is evaluated from a relationship for instantaneous current which passes through the capacitance and which is determined as a difference of the first instantaneous passing current (70) and the second instantaneous passing current (72). The apparatus for determining dependence of capacitance or inductance on polarization potential or current consists of excitation, reference, integrator, connection, mode switching, current measurement, current determination, control circuits, timing,... eng
Anotace, referátZpůsob pro stanovení závislosti kapacity nebo indukčnosti na polarizačním potenciálu nebo proudu, kdy závislost kapacity na polarizačním potenciálu se stanovuje diferenčně se současným potlačením vlivu paralelně k ní zapojené parazitní vodivosti a kdy tato vodivost se dá rovněž stanovit. Kapacita a parazitní vodivost jsou nelineárního charakteru. Analogicky se také stanovuje závislost sériového zapojení indukčnosti a parazitního odporu na polarizačním proudu. Kapacita se stanovuje v periodě (30) měření, kdy v jejím prvém časovém úseku (31) měření a druhém časovém úseku (32) měření se kapacita a parazitní vodivost budí prvým lineárně rostoucím potenciálem (41) napětí o prvém sklonu růstu potenciálu a druhým lineárně rostoucím potenciálem (42) napětí o druhém sklonu růstu potenciálu jenž vyvolávají prvý procházející proud (51) a druhý procházející proud (52), jejichž velikosti jsou, při stejném budicím potenciálu (60) napětí, jenž je polarizačním potenciálem kapacity a parazitní vodivosti, velikostmi prvého okamžitého procházejícího proudu (70) a druhého okamžitého procházejícího proudu (72). Kapacita je vyhodnocována ze vztahu pro okamžitý proud, který prochází kapacitou a je určován jako rozdíl prvého okamžitého procházejícího proudu (70) a druhého okamžitého procházejícího proudu (72). Zařízení pro stanovení závislosti kapacity nebo indukčnosti na polarizačním potenciálu proudu se skládá z bloku buzení, referencí, integrátoru, připojení, přepínání režimu, měření proudu, určení proudu, řídicích obvodů, časování, filtru a vyhodnocování. cze
Souběžný názevProcess and apparatus for determining dependence of capacitance or inductance on polarization potential or current
Další system.sel.j.G 01R 027/26 MPT
Osobní jm.-sekund.oMattausch Pavel Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.MATTAUSCH PAVEL ING. Praha 6 (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000216
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286260
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1837
Katalogizátor20060721 SVK06 1400