Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286283

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002862xx / 000286283.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286283
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941118d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAbsorpční výrobek Absorption article
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931119
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941118
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000315
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/155048
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-1455
Anotace, referátAbsorpční výrobky se skládají ze zadržovacího souboru (22), obsahujícího tekutinami propustnou horní vrstvu (24), tekutinami nepropustnou dolní vrstvu (26), absorpční jádro (28) uspořádané mezi horní vrstvou (24) a dolní vrstvou (26), a roztažitelné boční díly (30), z nichž každý obsahuje pasový díl (36) a stehenní díl (38), uspořádané podél každého podélného okraje zadržovacího souboru (22) v první pasové oblasti. Pasový díl (36) a stehenní díl (38) jsou spojeny tak, že pasový díl (36) má primární směr roztažitelnosti (G) v jednom směru a stehenní díl (38) má primární směr roztažitelnosti (H) v rozdílném směru. Toto formuje vícesměrový roztažný boční díl (30), v němž pasový díl (36) zajišťuje tenzi okolo nositelova pasu k udržování posazení okolo pasu a držení pleny na nositeli, a stehenní díl (38) se roztahuje a stahuje k udržování dynamického posazení okolo nohy nositele. Takto pasové a stehenní díly redukují negativní účinky dynamických sil na absorpční výrobek jako je prohýbání a odchlipování se, jež mohou způsobovat průsak, za současného zvyšování svobody pohybu a pohodlí nositele. cze
Anotace, referátThe proposed absorption articles consist of a retention set (22) containing a liquid-permeable upper layer (24), a liquid-impermeable bottom layer (26), absorption core (28) being arranged between the upper layer (24) and the bottom layer (26), and stretchable side parts (30), from which each contains a waist part (36)and a thigh part (38) being arranged alongside each longitudinal edge of the retention set (22) within a first waist region. The waist part (36)and the thigh part (38) are coupled with each other in such a manner that the waist part (36) has a primary direction of stretching property (G) in one direction and the thigh part (38) has the primary direction of stretching property (H) in different direction. This arrangement is formed by a multidirectional stretchable side part (30), in which the waist part (36) ensures tension about the bearer waist for maintaining location about the waist and holding a napkin on the bearer, and the thigh part(38) is stretched and contracted to maintain dynamic location about the bearer's leg. So the waist and thigh parts reduce negative effects of dynamic forces on the absorption article such as deflection and loosening, which can cause penetration, under simultaneous increase in freedom of movement and comfort of the bearer. eng
Souběžný názevAbsorption article
Další system.sel.j.A 61F 013/15 MPT
Osobní jm.-sekund.oBergman Carl Louis Loveland (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oDakin Constance Lee Cincinnati (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oDreier Kimberly Ann Cincinnati (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oRobles Miguel Alvaro Cincinnati (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oRoe Donald Carroll West Chester (US, OH) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Cincinnati (US, OH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000315
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286283
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1837
Katalogizátor20060721 SVK06 1400