Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286310

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002863xx / 000286310.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286310
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980512d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob vytváření fyzikálně a chemicky aktivního prostředí plazmovou tryskou a plazmová tryska Process of making physically and chemically active medium by plasma nozzle and the plasma nozzle per se
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980512
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000315
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-1476
Anotace, referát...and/or outside thereof, whereby the element (14) is formed by a structural element (12) and/or physical element (17) acting in either transverse and/or longitudinal direction with respect to the flow of a working medium. The plasma nozzle is further formed by at least one voltage source (3) that is connected via an impedance matching element (4) being formed by a system of regulating, transforming and transmitting elements with the hollow electrode (1) electrically-conducting part. eng
Anotace, referát...tvořený systémem regulačních, transformačních a přenosových prvků, na vodivou část duté elektrody (1). cze
Anotace, referátThe invented process is characterized in that electromagnetic energy from at least one external source (3) with output of about 10e0 to 10e3 W and voltage amplitude ranging from 10e1 to 10e4 V with possibility of modulation thereof at frequency range a.c., lf, hf or micro-waves (vhf) is applied to at least one hollow electrode (1) being provided with elements (14) that locally increase the electromagnetic energy density and through which flown of working medium in which electromagnetic field is produced in either longitudinal and/or transversal direction of the electrode (1) cavity (13), and/or at orifice thereof. At the same time due to the action of the elements (14) locally increasing the electromagnetic energy density and due to collision processes of particles within the working medium and on the hollow electrode (1) surface there are generated free charge carriers, to thereby producing inside the electrode (1) cavities and/or at the orifice thereof and in the external medium an intense charge or a system of primary and filamentary charges with own intrinsic flow that are carried by the flowing working medium. Owing to that the working medium is successively activated thereby and so formed plasma flows together with the flowing and continuously activating working medium through the hollow electrode (1) and the external medium at subsonic or supersonic velocity at simultaneous formation of a directed reaction channel at pressure ranging from 10e3 to 10e6 Pa. The plasma nozzle for making the above described process is formed by at least one hollow electrode (1) made of electrically-conducting or electrically-conducting and dielectric material with at least one element (14) locally increasing electromagnetic energy density inside said hollow electrode (1) and/or at orifice... eng
Anotace, referátZpůsob spočívá v tom, že z nejméně jednoho vnějšího zdroje (3) o výkonu cca 10.sup. 0.n. až 10.sup. 3.n. W a amplitudě napětí řádově 10.sup. 1.n. až 10.sup. 4.n. V s možností její modulace při frekvenčním rozsahu ss, nf, vf nebo mikrovln (vvf) se přivádí elektromagnetická energie na nejméně jednu dutou elektrodu (1) s prvky (14), lokálně zvyšujícími hustotu elektromagnetické energie, kterou protéká proud pracovního média, v němž se vytváří elektromagnetické pole v podélném a/nebo v příčném směru dutiny (13) elektrody (1) a/nebo na jejím ústí, a současně se generují volné nosiče náboje působením prvků (14), lokálně zvyšujících hustotu elektromagnetické energie, a srážkovými procesy částic v pracovním médiu a na povrchu duté elektrody (1), čímž uvnitř dutin elektrody (1) a/nebo na jejím ústí a ve vnějším prostředí vzniká intenzivní výboj nebo systém primárních a filamentárních výbojů s vlastním vnitřním prouděním, které jsou neseny protékajícím pracovním médiem, jež postupně aktivují, a takto vzniklé plazma společně s proudícím a nadále se aktivujícím pracovním médiem proudí dutou elektrodou (1) a ve vnějším prostředí subsonickou nebo supersonickou rychlostí za současného vytvoření směrovatelného reakčního kanálu při tlaku 10.sup. 3.n. až 10.sup. 6.n. Pa. Plazmová tryska je tvořena nejméně jednou dutou elektrodou (1) z vodivého nebo vodivého a dielektrického materiálu s alespoň jedním prvkem (14), lokálně zvyšujícím hustotu elektromagnetické energie uvnitř duté elektrody (1) a/nebo na jejím ústí a/nebo vně, který je tvořen konstrukčním prvkem (12) a/nebo fyzikálním prvkem (17), působícím v příčném a/nebo podélném směru vzhledem k proudícímu pracovnímu médiu (5), a dále je tvořena nejméně jedním napěťovým zdrojem (3), který je připojen přes impedanční přizpůsobovací
Souběžný názevProcess of making physically and chemically active medium by plasma nozzle and the plasma nozzle per se
Další system.sel.j.H 05H 001/24 MPT
Další system.sel.j.H 05H 001/30 MPT
Další system.sel.j.H 05H 001/34 MPT
Osobní jm.-sekund.oJanča Jan Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKapička Vratislav Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKlíma Miloš Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKubíčková Květoslava Praha 2, Horská 312803 z
Osobní jm.-sekund.oSaul Petr Česká (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oSlavíček Pavel Rajhrad (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Brno (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000315
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286310
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400