Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286344

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002863xx / 000286344.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286344
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920409d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby těžko vznítitelné až nehořlavé vícevrstvé desky a zařízení pro provádění způsobu Process for preparing difficult to ignite almost incombustible multilayer board and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910410
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920409
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000315
Obecné poznámkyPrávo přednosti: CH 1991/01060
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-1083
Anotace, referát...rozměr. cze
Anotace, referát...wedge-shaped slit (40) for feeding the core mixture (24, 24´), a second means (33) for supporting the bottom cover band (48) being in contact with the bottom adhesive foil (16) in at least the region of the first means (23) and a third means (43) intended for termination of pressing and heating, as well as a device for cutting the multilayer board (86) to final size. eng
Anotace, referátThe invented process for preparing difficult to ignite almost incombustible multilayer board (86) is characterized in that in a single working operation a core mixture (24, 24´) is poured onto a supplied bottom cover band (48) being in contact with a bottom adhesive foil (16) turned toward the core mixture (24, 24´) and there is formed a pouring cone extending all over the width of the bottom adhesive foil (16). Both the bottom cover band (48) and the bottom adhesive foil (16) are then continuously and uniformly pulled through a wedge-shaped slit (40) wherein they are for the first time optionally compacted and subsequently calibration of their thickness is carried out. The upper adhesive foil (30) defining at the top the precompacted core mixture (24, 24´) is fed. This upper adhesive foil (30) is then brought into contact with the continuously fed upper cover band (46) and so formed sandwich is pressed, heated, cooled down and cut to final dimension of the multilayer board (86). The apparatus for making the above-described process is provided in the direction of the cover bands (46, 48) movement (64) with at least winches (14, 28, 14´, 28´) with the bottom and upper adhesive foils (16, 30) and with the bottom and upper cover bands (48, 46), further with one pair of contact cylinders (20, 20´) and return pulleys (22, 62) for the upper cover band (46) that is in contact with the upper adhesive foil (30) or the bottom cover band (48) that is in contact with the bottom adhesive foil (16) and the upper cover band (46) that is in contact with the upper adhesive foil (30). Further it is provided with a device (36) for regular application of the core mixture (24, 24´) to the bottom adhesive foil (16), a first means (23) for making an adjustable inflow angle {beta} and the adjustable... eng
Anotace, referátZpůsob výroby těžko vznítitelné až nehořlavé vícevrstvé desky /86/, kdy se v jediné pracovní operaci jádrová směs /24, 24.apst./ nasype na přiváděný dolní krycí pás /48/, stýkající se s dolní lepicí fólií /16/, přivrácenou k jádrové směsi /24, 24.apst./ a tam se vytvoří sypný kužel prostírající se po celé šířce dolní lepicí fólie /16/, obojí se kontinuálně a rovnoměrně protahují klínovou štěrbinou /40/ a tam se popřípadě poprvé zhutňují a potom se kalibruje jejich tloušťka, přivádí se horní lepicí fólie /30/, ohraničující nahoře předem předzhutněnou jádrovou směs /24, 24.apst./, tato horní lepicí fólie /30/ se uvádí do styku s kontinuálně přiváděným dolním krycím pásem /46/ a sendvič se za dalšího zhutnění lisuje, zahřívá, ochlazuje a zkracuje na konečný rozměr vícevrstvé desky /86/. Zařízení pro provádění způsobu má ve směru chodu /64/ krycích pásů /46, 48/ při nejmenším navijáky /14, 28, 14.apst., 28/ s dolní a horní lepicí fólií /16, 30/ a s dolními a horními krycími pásy /46, 48/, po jedné dvojici kontaktních válců /20, 20.apst./ a vratné kladky /22, 62/ pro horní krycí pás /48/, který je ve styku s dolní lepicí fólií /30/ nebo horní krycí pás /46/, který je ve styku s dolní lepicí fólií /16/ a dolní krycí pás /46/, který je ve styku s horní lepicí fólií /30/, zařízení /36/ pro pravidelné nanášení jádrové směsi /24, 24.apst./ na dolní lepicí fólii /16/, první prostředek /23/ pro vytvoření nastavitelného vtokového úhlu /.beta./ a přestavitelné klínové štěrbiny /40/ pro přivádění jádrové směsi /24, 24.apst./, druhý prostředek /33/ pro podepření dolního krycího pásu /48/, stýkajícího se s dolní lepicí fólií /16/, alespoň v oblasti prvního prostředku /23/ a třetí prostředek /43/ pro ukončení lisování a ohřevu, jakož i zařízení pro zkracování
Souběžný názevProcess for preparing difficult to ignite almost incombustible multilayer board and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 29C 041/28 MPT
Další system.sel.j.B 29C 041/32 MPT
Další system.sel.j.B 29C 041/36 MPT
Další system.sel.j.B 32B 031/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oEhrat Rainer Schaffhausen (CH) p
Osobní jm.-sekund.oGabi Urs Würenlos (CH) p
Osobní jm.-sekund.oSchlatter Reinhard Schaffhausen (CH) p
Korpor.,akce-sek.o.ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG Neuhausen am Rheinfall (CH) m
Korpor.,akce-sek.o.Čermák Karel JUDr. advokát Praha 1, Národní 32, 11000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000315
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286344
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400