Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286361

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002863xx / 000286361.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286361
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970208d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKolejové vozidlo s vagonovou skříní a způsob jeho výroby Railway vehicle with body casing and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960223
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970208
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000315
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19606792
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2687
Anotace, referátKolejové vozidlo s vagonovou skříní je modulové konstrukce a jeho vagonová skříň /2/ se skládá z jednotlivě vyrobených prefabrikovaných modulů /5, 6, 7, 8/, jako jsou například podlahový modul /5/, střešní modul /6/ a moduly /7/ postranních stěn, případně moduly čelních stěn nebo modul řídicí kabiny /4/, které jsou navzájem spojeny v místě příslušných sousedních okrajů podélných stran. Ve vagonové skříni /2/ jsou umístěna fluidní a/nebo elektrická vedení, která vystupují z jednoho modulu /5, 6, 7, 8/ do druhého a na nichž jsou na přechodu z jednoho modulu /5, 6, 7, 8/ do druhého instalovány spojovací prostředky. Moduly /5, 6, 7, 8/ jsou opatřeny tvarovanými profily, ve kterých jsou umístěna fluidní a/nebo elektrická vedení. Kolejové vozidlo se vyrábí tím způsobem, že se každý jednotlivý modul /5, 6, 7, 8/ vyrobí, zcela dokončí a vyzkouší a takto hotové moduly /5, 6, 7, 8/ se pak smontují a bezpečně a trvanlivě navzájem spojí podél sousedních okrajů podélných stran. Před spojením jednoho modulu /5, 6, 7, 8/ s druhým se navzájem propojí příslušné spojovací prostředky elektrického a/nebo fluidního vedení. cze
Anotace, referátThe invented railway vehicle with a body casing is of modular structure and the body casing /2/ thereof consists of individually manufactured prefabricated modules /5, 6, 7, 8/, such as a floor module /5/ a roof module /6ú and modules /7/ of side walls, optionally end walls or a control cabin module /4/, whereby all the modules are mutually coupled at places of corresponding adjacent edges of longitudinal sides. In the body casing /2/ there are placed fluid and/or electric lines that come from one module /5, 6, 7, 8/ and pass into the other and on which there are installed at transition spots from one module /5, 6, 7, 8/ into another connecting means. The modules /5, 6, 7, 8/ are provided with shaped sections in which there are placed said fluid and/or electric lines. The invented railway vehicle is manufactured in such a manner the each individual module /5, 6, 7, 8/ is produced, completely finished and tested, whereby so complete modules /5, 6, 7, 8/ are them mounted, safely and permanently joined with each other along adjacent edges of the longitudinal sides. Prior joining of one module /5, 6, 7, 8/ with another interconnection of the electric and/or fluid line connecting means takes place. eng
Souběžný názevRailway vehicle with body casing and process for producing thereof
Další system.sel.j.B 61D 017/04 MPT
Další system.sel.j.B 61D 017/06 MPT
Další system.sel.j.B 62D 031/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBertling Lutz Berlin (DE) p
Osobní jm.-sekund.oDauterstedt Björn Meerbusch (DE) p
Osobní jm.-sekund.oHeyn Jürgen Dreieich (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKasiske Heinz Berlin (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKlein Lothar Berlin (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKroschwesky Hans-Jürgen Henningsdorf (DE) p
Osobní jm.-sekund.oMathes Wolfgang Reken (DE) p
Osobní jm.-sekund.oNeumann Jürgen Düsseldorf (DE) p
Osobní jm.-sekund.oVeit-Salomon Emil Nürnberg (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWende Andreas Berlin (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWinter Erich Vídeň (AT) p
Osobní jm.-sekund.oŘezáč Petr Praha 4, Severovýchodní VI č.629/914100 z
Korpor.,akce-sek.o.ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION (TECHNOGY) GMBH Berlin (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000315
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286361
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400