Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286396

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002863xx / 000286396.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286396
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940114d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZasklívací dílec a způsob jeho výroby Glazing part and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930116
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940114
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000412
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4301026
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4302981
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4311584
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-88
Anotace, referátThe invented glazing element, particularly for glazing motor vehicles contains a section (2) having the form of a frame on its circumference that has U-shaped profile section (39) turned by its open groove (15) toward a metal sheet (38) defining a glazing opening and having two arms (6, 7) that are provided inward the groove (15) with ribs for attaching a profile tape (10) of assembly adhesive. The section (2) is made at least partially of in the area with the profile section (39) of elastomer based on thermoplastic polyolefin formed from isotactic polypropylene and from ethylene-propylene-diene rubber. The assembly adhesive is based on a single-component polyurethane system polymerizing by the action of moisture and the polyurethane profile tape (10) is polymerized at the place in the section (2) profile section (39) groove (15) as removable and separable section being mechanically held by the ribs on the arms (6, 7). The manufacturing process thereof is characterized in that the section (2) is pressed by making use of a multiple-part mold having a core providing the form for the groove (15) of the U-shaped profile section seated inside the mold movably in such a manner that when the mold is opened the core is pulled out only after parts of the mold defining the profile section (39) external surfaces are apart from the section (2) external surface for enabling the core pulling out. Than assembly adhesive is put in excess into the groove forming so a sticking portion protruding from the section (2), whereby this portion is then pressed flat against the metal sheet (38) to which the sticky profile table (10) is stuck to the section place during polymerization thereof. eng
Anotace, referátZasklívací dílec, zejména pro zasklení automobilových vozidel, obsahuje profil (2) ve formě rámečku na svém obvodě, který má profilový úsek (39) ve tvaru písmene U obráceného svou otevřenou drážkou (15) směrem k plechu (38) vymezujícímu zasklívací otvor a mající dvě ramena (6, 7) opatřená směrem dovnitř drážky (15) žebry pro zachycení profilového pásku (10) z montážního lepidla. Profil (2) je zhotoven alespoň zčásti, v oblasti s profilovým úsekem (39), na bázi elastomeru z termoplastického polyolefinu vytvořeného z isotaktického polypropylenu a z ethylen-propylen-dienového kaučuku. Montážní lepidlo je na bázi jednosložkového polyuretanového systému polymerujícího působením vlhkosti a polyuretanový profilový pásek (10) je polymerovaný na místě v drážce (15) profilového úseku (39) profilu (2) jako vyjímatelný a oddělitelný profil, mechanicky zachycený za žebry na ramenech (6, 7). Při způsobu se profil (2) lisuje pod tlakem pomocí vícedílné formy, v níž je jádro, které poskytuje tvar drážce (15) profilového úseku (39) ve tvaru písmene U, osazeno pohyblivě uvnitř formy tak, že při odformování se jádro vytahuje teprve tehdy, až části formy vymezující vnější povrchy profilového úseku (39) byly již oddáleny od vnějšího povrchu profilu (2) pro uvolňování vytahování jádra. Poté se do drážky (15) ukládá montážní lepidlo, a to s přebytkem tvořícím lepicí část vystupující z profilu (2), přičemž tato část se přitlačí při jejím tvarování naplocho k plechu (38), k němuž se vytvářený lepidlový profilový pásek (10) při jeho polymeraci na místě na profilu (2) přilepí. cze
Souběžný názevGlazing part and process for producing thereof
Další system.sel.j.B 60J 010/02 MPT
Další system.sel.j.C 08J 005/12 MPT
Osobní jm.-sekund.oBRUCK KARL HEINRICH 560 DE
Osobní jm.-sekund.oCORNILS GERD 560 DE
Osobní jm.-sekund.oFISCHER FLORIAN 560 DE
Osobní jm.-sekund.oKOTTE ROLF 560 DE
Osobní jm.-sekund.oOHLENFORST HANS 560 DE
Osobní jm.-sekund.oVON ALPEN ULRICH 560 DE
Korpor.,akce-sek.o.SAINT GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL LES MIROIRS FR
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000412
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286396
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400