Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286421

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002864xx / 000286421.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286421
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940614d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAbsorpční hygienický výrobek a způsob jeho výroby Absorption sanitary article and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930616
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940614
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000412
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1993/9307239
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3314
Anotace, referátAbsorpční hygienický výrobek zahrnuje kromě obvyklé vnější nepropustné podpěrné fólie (10), absorpčního polštáře (12) propustného pro tělní tekutiny, propustné vnitřní krycí fólie (13) také pruh (27) oblasti rozkroku, který zahrnuje složený netkaný materiál (1) vykazující vysokou míru průchodnosti tekutin, vynikající odpor proti zpětnému provlhání a chlupatění. Tento složený netkaný materiál (1) zahrnuje alespoň jednu první vrstvu (2) mykaného voálu z hydrofobních termoplastických vláken, která jsou částečně disorientovaná alespoň v části tloušťky voálu tak, že část těchto vláken má vzhledem k hlavní rovině vláken uvedeného voálu úhlový sklon, a druhou vrstvu (3) vyrobenou z voálu z netkané textilie nemykaného typu z hydrofobních termoplastických vláken, přičemž alespoň jedna z vrstev (2, 3) je vybraná z nížetavitelných termoplastických vláken, dvousložkových vláken, směsí takových vláken s výšetavitelnými termoplastickými vlákny a s vlákny smíchanými s pojivem, nebo je jedna lícová strana voálu jedné z vrstev (2, 3) potažená pojivem a tyto vrstvy (2, 3) jsou k sobě připojené tavením teplem. Způsob výroby počíná zhotovením složeného netkaného materiálu (1), který se pak příslušně vytvaruje a ukládá mezi fólie (10, 13) absorpčního hygienického výrobku. cze
Anotace, referátThe proposed absorption sanitary article comprises in addition to usual outer impervious supporting foil (10) of an absorption pad (12) being permeable to body liquids, permeable internal cover foils (13) also a strip (27) within the crotch region consisting of a composite non-woven material (1) exhibiting high measure of liquid permeability, excellent resistance to back moisture and fuzzing. This composite non-woven material (1) comprises at least one first layer (2) of carded voile of hydrophobic thermoplastic fibers that are partially disoriented in at least a portion of the voile thickness so that a portion of those fibers has an angular incline with respect to main plane of fibers of said voile, and a second layer (3) made of voile of a non-woven fabric of a non-carded type of hydrophobic thermoplastic fibers, whereby at least one of the layers (2, 3) is selected from a low-melting thermoplastic two-component fibers, mixtures of such fibers with high-melting thermoplastic fibers and with fibers mixed with a binding agent or one front side of the voile of one of the layers (2, 3) is coated with a binding agent and those layers (2, 3) are coupled with each other by hot fusion. The production process starts with making a composite non-woven material, which is then molded in corresponding manner and put between the foils (10, 13) of the absorption sanitary article. eng
Souběžný názevAbsorption sanitary article and process for producing thereof
Další system.sel.j.A 61F 013/15 MPT
Další system.sel.j.D 04H 001/42 MPT
Další system.sel.j.D 04H 013/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oHerman Václav Průhonice, Hlavní 4325243 z
Osobní jm.-sekund.oKoczab Jean-Pierre Bondues (FR) p
Korpor.,akce-sek.o.PEAUDOUCE Linselles (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000412
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286421
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400