Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286457

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002864xx / 000286457.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286457
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960917d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostNástroj pro připevňování elektrických přípojných kontaktů na polovodičových konstrukčních prvcích Tool for fastening electric connecting contacts on semicoducting structural elements
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960607
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960917
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000412
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19622798
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19634953
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2724
Anotace, referátNástroj (10) sestává z tyčového kovového tělesa, které je vytvořeno z jednoho kusu, který je tvořen jednak spodním tělesem (13) s přítlačnou špičkou, na níž je vytvořena přítlačná plocha (130), a jednak pouzdrem (14), které je prostřednictvím upevňovacího prostředku (23) upnuto v držáku (11) připevňovacího zařízení (12) s přívodem (22) drátu (15), upínací svorkou (21) a pomocnou svorkou (20). Těleso je tvořeno ze dvou kusů, přičemž spodní těleso (13) je připevněno k pouzdru (14) prostřednictvím spoje (16), zejména lepidla, tvořeného epoxidovou pryskyřicí. V pouzdru (14) je vytvořen slepý otvor, v němž je prostřednictvím spoje (16) připevněna alespoň část spodního tělesa (13). Pouzdro (14) má na svém konci, odvráceném od přítlačné špičky, vytvořeno zúžení (17) pro upnutí do držáku (11). V zúžení (17) je vytvořena zploštělá upínací drážka (18). Alespoň na přítlačnou plochu (130) spodního tělesa (13) a na pouzdro (14) je nanesena vnější vrstva. Pouzdro (14) a/nebo vnější vrstva jsou vytvořeny z kovového materiálu. cze
Anotace, referátThe invented tool (10) consists of a rod-like metallic body that is made of one piece being formed by both a bottom body (13) with a thrust point, on which there is performed a pressure surface (130) and a casing (14) that is clamped through the mediation of a fastener (23) in a holder (11) of an attaching device (12) with a wire (15) supply (22), a gripping clamp (21) and an auxiliary clamp (20). The body is formed of two pieces, whereby the bottom body (13) is attached to the casing (14) by means of a glued joint (16) formed of epoxy resin. In the casing (14) there is performed a blind hole in which at least a portion of the bottom body (13) is fastened by the glued joint (16). The casing (14) is provided at its end turned away from the thrust point with a narrowing (17) enabling clamping thereof in the holder (11). In said narrowing (17) there is performed a flattened clamping slot (18). To at least the bottom body (13) pressure surface (130) and the casing (14) an outer layer is applied. The casing (14) and/or the outer layer are made of metallic material. eng
Souběžný názevTool for fastening electric connecting contacts on semicoducting structural elements
Další system.sel.j.H 01L 021/60 MPT
Další system.sel.j.H 01R 043/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oTeske Artur Neu Wulmstorf (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY Hamburg (DE) m
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000412
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286457
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400