Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286502

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002865xx / 000286502.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286502
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920110d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob přivádění drátu a zařízení k provádění způsobu Wire feeding process and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910110
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920110
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000412
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1991/00028
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-73
Anotace, referátA wire (16) is fed by a pair of rotating sheaves (1, 4) whose circumferential surfaces are in contact with the wire (16) being fed, whereby one of the sheaves (1, 4) is a driven sheave (1), which is provided on its circumference with a tapered groove and which is attached together with a connecting pulley (2), with which it is connected fastened on an arm (5) being mounted in swingable manner about a swinging axis, whereby the connecting pulley (2) is driven by an elastic endless belt (3) producing a tensile force. By the change of tensile force a longitudinally acting force is adjusted for entraining the wire (16) in the direction of its feed and a normal force for forcing the wire (16) against a supporting roller (4). By the change of ratio of the connecting pulley (2) radius to radius of the driven sheave (1) or by the change of ratio of the connecting pulley (2) distance and the driven pulley (1) distance to the arm (5) swinging axis (6) or by the change of angle between the direction of the wire (16) feed and the direction of tensile force produced by the elastic belt (3) to the connecting pulley (2), a ratio of the longitudinal force to normal force is adjusted for all operating values of the longitudinal force and the tensile force within the range of 75 to 100 percent of friction coefficient between the driven sheave (1) and the wire (16) being fed. The arm (5) swinging axis (6) is parallel with the direction of the wire (16) movement and the driven sheave (1) and the connecting pulley (2) are mounted on a joint axis of rotation on the arm (5) being perpendicular to the swinging axis (6) at different distances (a1, a2) from that swinging axis (6). eng
Anotace, referátDrát (16) se přivádí dvojicí otočných kladek (1, 4), které jsou svými obvodovými povrchy v dotyku s přiváděným drátem (16), kde jedna z kladek (1, 4) je hnaná kladka (1), která je na svém obvodu opatřena lichoběžníkovou drážkou a je společně se spojovací řemenicí (2), s kterou je spojena, upevněná na rameni (5), výkyvně uloženém kolem osy (6) kývání, přičemž spojovací řemenice (2) je poháněná pružným nekonečným pásem (3), vyvozujícím tažnou sílu. Změnou tažné síly se nastavuje podélná síla k unášení drátu (16) ve směru jeho přivádění a normální síla k přitlačování drátu (16) proti opěrné kladce (4). Změnou poměru poloměru spojovací řemenice (2) ku poloměru hnané kladky (1) nebo změnou poměru vzdáleností spojovací řemenice (2) a hnané kladky (1) vzhledem k ose (6) kývání ramene (5) nebo změnou úhlu sklonu boků lichoběžníkové drážky nebo změnou úhlu mezi směrem přivádění drátu (16) a mezi směrem tažné síly, vyvozené pružným pásem (3) na spojovací řemenici (2), se pro všechny provozní hodnoty podélné síly a tažné síly nastavuje poměr podélné síly ku normální síle v hodnotě 75 % až 100 % koeficientu tření mezi hnanou kladkou (1) a přiváděným drátem (16). Osa (6) kývání ramene (5) je rovnoběžná se směrem pohybu drátu (16) a hnaná kladka (1) a spojovací řemenice (2) jsou uloženy na společné ose rotace na rameni (5), kolmém k ose (6) kývání, v rozdílných vzdálenostech (a1, a2) od osy (6) kývání. cze
Souběžný názevWire feeding process and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 65H 051/10 MPT
Osobní jm.-sekund.ode Groot Johan Willem Herman Bloemendaal (NL) p
Osobní jm.-sekund.ode Muijnck Andries Cornelis Heiloo (NL) p
Korpor.,akce-sek.o.HOOGOVENS STAAL B. V. Ijmuiden (NL) m
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS Praha Praha 4, Jivenská 1/1273, 14021 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000412
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286502
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400