Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286523

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002865xx / 000286523.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286523
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19910124d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostVysokotlaká spojka a její použití High-pressure coupling and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19900130
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19910124
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000517
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1990/472280
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1991-156
Anotace, referátThe invented high-pressure coupling has a nipple structure (10) and a sleeve element (30) interacting with the nipple structure (10) for defining a space for placing therein a hose object (40) when it is fitted by slipping over the nipple structure (10). The nipple structure (10) has a main section (11) a connecting section (12) projecting to one side and a transversely ribbed nipple section projecting to the opposite side. When making a connection with a reinforced hose (40) having at least one reinforcing layer (43) inserted in a hose material (41, 42), first the outer hose material (41) is removed at least close to the reinforcing layer (43) outer surface at a predetermined axial length from free end of the hose to be connected to the coupling, whereby so adapted free end of the hose is put in the space being defined between inner surface of axially assembled sleeve element (30) of the high-pressure coupling and outer space of nipple section thereof, whereby said predetermined axial length corresponds approximately to the sleeve element (3é) main part. The nipple structure (10) nipple section is then expanded from the original diameter thereof that was less than inside diameter of the hose (40), to a dimension being at least near to the hose (40) inside diameter. The sleeve element (30 cylindrical outer surface is then reduced for fixed holding-down of the hose being so compressed by interaction of peripherally oriented grooves on the sleeve element (30) main part and the nipple section (13) ring-shaped projections. eng
Anotace, referátVysokotlaká spojka má vsuvkovou konstrukci (10) a objímkovitý člen (30), spolupůsobící se vsuvkovou konstrukcí (10) pro vymezování prostoru pro uložení hadicového předmětu (40), když je osazen nasunutý přes vsuvkovou konstrukci (10). Vsuvková konstrukce (10) má hlavní část (11), spojovací část (12), vybíhající na jednu stranu a příčně žebrovanou vsuvkovou část, vybíhající na druhou stranu. Při vytváření spoje s vyztuženou hadicí (40), mající nejméně jednu výztužnou vrstvu (43) zasazenou do hadicového materiálu (41, 42), se nejprve vnější hadicový materiál (41) sejme alespoň těsně až k vnějšímu povrchu výztužné vrstvy (43) do předem určené axiální délky od volného konce hadice, která se má připojit ke spojce, přičemž takto upravený volný konec hadice se vloží do prostoru, vymezovaného mezi vnitřním povrchem axiálně sestaveného objímkovitého členu (30) vysokotlaké spojky a vnějším povrchem její vsuvkové části, přičemž uvedená předem určená axiální délka odpovídá přibližně hlavní části objímkovitého členu (30). Vsuvková část vsuvkové konstrukce (10) se potom roztáhne ze svého původního průměru, který byl menší, než je vnitřní průměr hadice (40), na rozměr alespoň blízký vnitřnímu průměru hadice (40). Válcový vnější povrch objímkovitého členu (30) se poté zredukuje pro pevné přidržení hadice, takto stlačované spolupůsobením obvodově orientovaných drážek v hlavní části (31) objímkovitého členu (30) a prstencovitých obvodových výběžků vsuvkové části (13). cze
Souběžný názevHigh-pressure coupling and use thereof
Další system.sel.j.F 16L 033/20 MPT
Osobní jm.-sekund.oOetiker Hans Horgen (CH) p
Korpor.,akce-sek.o.HANS OETIKER AG MASCHINEN-UND APPARATEFABRIK Horgen (CH) m
Korpor.,akce-sek.o.Všetečka Miloš JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11504 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000517
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286523
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400