Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286568

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002865xx / 000286568.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286568
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970221d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob omezování obsahu oxidů dusíku ve zplodinách hoření průmyslového kotle a hořák pro provádění tohoto způsobu Process of restricting content of nitrogen oxides in combustion products of industrial boiler and burner for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960223
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970221
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000517
Obecné poznámkyPrávo přednosti: PL 1996/312925
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-538
Anotace, referát...kanálu (1). cze
Anotace, referát...whereby in a central channel (1) adjacent to its inner end and in its upper half there is arranged a deflecting baffle (14) oriented obliquely in the direction toward the central channel (1) inner end bottom part for the air/pulverized coal mixture flow. eng
Anotace, referátFlow of air/pulverized coal mixture leaving burners (21) that are arranged in the highest horizontal row is directed for reduction of a combustion zone (25) upper limit and increase in distance between this limit and an after-combustion zone (27) and thus elongation of the NOix reduction zone, obliquely downward to the combustion zone (25), in which the air/pulverized coal mixture being supplied by burners (18, 19, 20) of lower horizontal rows is combusted, whereby simultaneously a flow of auxiliary air is supplied from a region of the burners (21) being arranged in the highest horizontal row into combustion chamber (15) for increasing amount of oxygen in the NOix reduction zone and thus nitrogen oxide reduction to molecular nitrogen and conversion of CO to COi2, whereby this flow is directed obliquely upward to the after-combustion zone (27) of combusted mixtures. Behind a the burner ring-shaped channel (2) on the side turned toward the combustion chamber (15) there is arranged a diffuser (28) having conical form and following up with the ring-shaped channel (2). Said diffuser (28) larger base (16) is oriented toward the combustion chamber (15) space, whereby the diffuser (28) cone vertex angle is identical with vertex angle of a conical hole (5) performed co-axially with the diffuser (28) in the wall (7) of an industrial boiler and defines together with the diffuser (28) a ring-shaped opening (4) performed for both supply of secondary air into the combustion chamber (15) around the diffuser (28) lower half and for supply of auxiliary air into the combustion chamber (15) from the room around the diffuser (28) upper half and which is connected via a connecting channel (10) and a control chamber (17) being provided with adjustable blades (11) with an auxiliary air source,... eng
Anotace, referátProud směsi vzduch/práškové uhlí, vystupující z hořáků (21) upravených v nejvyšší horizontální řadě, směřuje pro snížení horní hranice zóny (25) spalování a zvětšení vzdálenosti mezi touto hranicí a zónou (27) dohořívání a tudíž protažení zóny redukce NO.sub.x.n. šikmo dolů k zóně (25) spalování, ve které se spaluje směs vzduch/práškové uhlí, dodávaná hořáky (18, 19, 20) spodních horizontálních řad, přičemž současně se z prostor hořáků (21) upravených v nejvyšší horizontální řadě dodává do spalovací komory (15), pro zvýšení obsahu kyslíku v zóně redukce NO.sub.x.n. a tudíž redukci oxidů dusíku na molekulární dusík a konverzi CO na CO.sub.2.n., proud přídavného vzduchu, který se směruje šikmo nahoru k zóně (27) dohořívání spalovaných směsí. Za prstencovitým kanálem (2) hořáku je, na straně přivrácené ke spalovací komoře (15) uspořádán na prstencovitý kanál (2) navazující kuželovitě tvarovaný difuzér (28), jehož větší základna (16) je orientována směrem do prostoru spalovací komory (15), přičemž vrcholový úhel kužele difuzéru (28) je shodný s vrcholovým úhlem kuželového otvoru (5), vytvořeného souose s difuzérem (28) ve zdi (7) průmyslového kotle a ohraničujícího spolu s difuzérem (28) prstencový otvor (4), vytvořený jak pro vstup sekundárního vzduchu do spalovací komory (15) okolo spodní poloviny difuzéru (28), tak pro vstup přídavného vzduchu do spalovací komory (15) z prostoru okolo horní poloviny difuzéru (28), který je přes spojovací kanál (10) a řídicí komoru (17), opatřenou přestavitelnými lopatkami (11), spojen se zdrojem přídavného vzduchu, přičemž v centrálním kanále (1) je, přilehle u jeho vnitřního konce a v jeho horní polovině, upravena usměrňovací přepážka (14) proudu směsi vzduch/práškové uhlí, orientovaná šikmo směrem k dolní části vnitřn
Souběžný názevProcess of restricting content of nitrogen oxides in combustion products of industrial boiler and burner for making the same
Další system.sel.j.F 23D 001/00 MPT
Další system.sel.j.F 23N 001/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBaron Eugeniusz Orzesze-Królówka (PL) p
Osobní jm.-sekund.oBialoň Eugeniusz Tychy (PL) p
Osobní jm.-sekund.oBujny Marek Laziska Górne (PL) p
Osobní jm.-sekund.oCwioro Andrzej Tychy (PL) p
Osobní jm.-sekund.oDziubany Andrzej Mikolów (PL) p
Osobní jm.-sekund.oGrucza Ginter Gliwice (PL) p
Osobní jm.-sekund.oGruszka Stanislaw Laziska Górne (PL) p
Osobní jm.-sekund.oLukasek Janusz Tychy (PL) p
Osobní jm.-sekund.oPejm Sebastian Mikolów-Mokre (PL) p
Osobní jm.-sekund.oSzendzielorz Barbara Tychy (PL) p
Osobní jm.-sekund.oSztuflik Marek Laziska Górne (PL) p
Osobní jm.-sekund.oTchórz Elzbieta Orzesze-Zawisc (PL) p
Osobní jm.-sekund.oTchórz Janusz Orzesze-Zawisc (PL) p
Osobní jm.-sekund.oTyc Lech Jacek Orzesze (PL) p
Osobní jm.-sekund.oTymowski Henryk Katowice (PL) p
Osobní jm.-sekund.oWiecek Piotr Orzesze (PL) p
Osobní jm.-sekund.oWoryna Jerzy Orzesze-Zawisc (PL) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.POLUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SPÓLKA AKCYJNA Katowice (PL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000517
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286568
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400