Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286577

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002865xx / 000286577.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286577
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19900914d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHydraulický mechanismus Hydraulic mechanism
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19890914
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19900914
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000517
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1989/8912063
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1990-4497
Anotace, referátHydraulický mechanismus, motor nebo čerpadlo, obsahuje vačku (3), blok (8) válců, uložený otáčivě vzhledem k vačce (3), skupinu válců (10) vytvořených v bloku (8) válců, skupinu pístů (11), z nichž každý je uložený kluzně uvnitř jednoho válce (10) ve směru osy (26) posunu pístu, skupinu válečků (23) pro valivé opření pístů (11) na vačce (3), přičemž každý váleček (23) je uložen na jednom pístu (10) otáčivě okolo své osy (25), kolmé k ose (26) posuvu pístu prostřednictvím ložiska (24). Váleček (23) je axiálně vymezován dvěma příčnými plochami (27) a je uzpůsobený vnikat alespoň částečně dovnitř válce (10), v němž je kluzně uložen píst (11). Poloha válečku (23) je ve válci (10) vymezována ve směru osy (25) válečku (23) dvěma blokovacími prvky (29). Každé vybrání (28) leží mezi válcovou plochou válečku (23), vnitřní plochou stěny válce (10) a jednou z příčných ploch (27) válečku (23), a je otevřeno na čelním konci pístu (11) v oblasti, kde válcová plocha válečku (23) vyčnívá za píst. V každém vybrání (28) je uložen blokovací prvek (29), přičemž oba blokovací prvky (29) spolupůsobí s příčnými plochami (27) válečku (23) pro zamezování posouvání válečku (23) podél jeho osy (25). Nejméně jeden z blokovacích prvků (29) je uspořádaný podél osy (26) pístu (11) až ke dnu vybrání (28), v němž je uložený, přičemž blokovací prvek je uzpůsobený pro dosedací spolupůsobení se dnem vybrání (28) a je volně kluzný spolu s pístem podél osy (26) pístu vzhledem k válci (10). cze
Anotace, referátThe invented hydraulic mechanism, a motor or a pump comprises a cam (3) a cylinder block (8) mounted rotatably with respect to the cam (3), a group of cylinders (10) performed in the cylinder block (8), a group of pistons (11), from which each being mounted slidably inside one cylinder (10) in the direction of the piston movement axis (26), a group of rollers (23) for rolling support of the piston group (11) on the cam (3), whereby each roller (23) is mounted on one cylinder (10) rotatably about its axis (25) being perpendicular to the piston movement axis (26) through the mediation of a bearing (24). The roller (23) is axially defined by two cross surfaces (27) and is adapted for at least partial penetration inside the cylinder (10) in which the piston (11) is slidably mounted. The position of the roller (23) is defined in the cylinder (10) in the direction of the roller (23) axis (25) by two blocking elements (29). A recess (28) being open at the piston (11) front end in a region where the roller (23) cylindrical surface protrudes over the piston lies between the roller (23) cylindrical surface (23) inner surface of the cylinder (10) wall and one of the roller (23) cross surfaces (27). In each recess (28) there is mounted the blocking element (29), whereby both blocking elements (29) interact with the roller (23) cross surfaces for preventing slide of the roller (23) along its axis (25). At least one blocking element (29) is arranged along the piston (11) axis (26) up to the bottom of the recess (28) in which it is mounted, whereby the blocking element is adapted for bearing interaction with the recess (28) bottom and is freely slidable jointly with the piston along the piston axis (26) with respect to the cylinder (10). eng
Souběžný názevHydraulic mechanism
Další system.sel.j.F 03C 001/24 MPT
Další system.sel.j.F 04B 001/04 MPT
Další system.sel.j.F 04B 001/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oBeeson Douglas Paris (FR) p
Osobní jm.-sekund.oLemaire Gilles Margny les Compiegne (FR) p
Korpor.,akce-sek.o.POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE Verberie (FR) m
Korpor.,akce-sek.o.Všetečka Miloš JUDr. Praha 1, Žitná 25, 11504 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000517
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286577
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400