Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286656

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002866xx / 000286656.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286656
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941125d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPřísada do paliva, palivo a způsob zlepšení účinnosti spalování Fuel additive, fuel and method of enhancing combustion efficiency
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941125
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000517
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2919
Anotace, referátPřísada do paliv obsahuje kapalný roztok alespoň jednoho alifatického aminu vybraného ze skupiny skládající se z diaminu a směsi diaminu a monoaminu, přičemž uvedený alifatický amin je přítomen v objemové koncentraci 1 až 20 %, počítáno na přísadu, alespoň jeden alifatický alkohol v objemové koncentraci od 2,5 do 20 %, počítáno na přísadu, a alespoň jeden parafín, s teplotou varu rovnou nebo nižší než 300 .degree.C, přičemž uvedený parafín je přítomen v objemové koncentraci alespoň 40 %, počítáno na přísadu, a uvedený alifatický amin a alifatický alkohol mají nižší teploty varu než uvedený parafín. Palivo má poměr mezi přísadou a dieselovým palivem od 1 : 100 do 1 : 10 000 v objemových dílech, počítáno na přísadu. U způsobu zlepšení účinnosti spalování se alespoň jeden stupeň spalování paliva provede s přísadou kapalného roztoku primárního diaminu, alifatického alkoholu a parafínu. cze
Anotace, referátThe invented fuel additive contains a liquid solution of at least one aliphatic amine being selected from a group comprising diamine and a mixture of diamine and monoamine, whereby said aliphatic amine is present in a volume concentration ranging from 1 to 20 percent based on the additive, further at least one aliphatic alcohol in a volume concentration ranging from 2.5 to 20 percent based on the additive and at least one paraffin with boiling point equal to or less than 300 degC, whereby said paraffin is present in volume concentration of at least 40 percent based on the additive and said aliphatic amine and said aliphatic alcohol have lower boiling points than said paraffin. The fuel ratio between the additive and Diesel fuel ranges between 1 : 100 to 1 : 10 000 by volume parts based on the additive. The combustion efficiency improvement method is characterized in that at least one fuel combustion stage is executed with the additive of the liquid solution of primary diamine, aliphatic alcohol and paraffin. eng
Souběžný názevFuel additive, fuel and method of enhancing combustion efficiency
Další system.sel.j.C 10L 001/16 MPT
Další system.sel.j.C 10L 001/18 MPT
Další system.sel.j.C 10L 001/22 MPT
Osobní jm.-sekund.oGuttmann Michal Praha 10, Na křivce 2310100 z
Osobní jm.-sekund.oSyed Habib Ahmed London (GB) p
Korpor.,akce-sek.o.Chemadd Limited London (GB) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000517
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286656
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1838
Katalogizátor20060721 SVK06 1400