Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286694

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002866xx / 000286694.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286694
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19931019d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob hydroxykarbonylace pentenových kyselin Hydroxycarbonylation process of pentenoic acids
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19921022
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19931019
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000614
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1992/9212913
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-1013
Anotace, referátIn the present invention there is described a hydroxycarbonylation process of pentenoic acids. The proposed process is characterized in that one or several pentenoic acids are hydroxycarbonylated to adipic acid by the action of carbon monooxide and water in the presence of a catalyst based on iridium and/or rhodium and at least one iodinated promoter, the obtained reaction mixture is then subjected to a refining operation consisting in cooling in controllable and successive manner the reaction mixture from an initial temperature being equal to at least the crystallization temperature of the mixture down to a final temperature, that is higher than or equal as melting point of eutectic mixture of the reaction mixture components for successive crystallization of adipic acid from the reaction mixture and separation of at least a portion of the catalyst. The catalyst, separated in such a manner is then recycled back to the hydroxycarbonylation process of pentenoic acids and/or to butadiene hydroxycarbonylation and/or derivatives thereof. eng
Anotace, referátPopisuje se způsob hydroxykarbonylace pentenových kyselin, při kterém se jedna nebo více pentenových kyselin hydroxykarbonyluje na adipovou kyselinu působením oxidu uhelnatého a vody, v přítomnosti katalyzátoru na bázi iridia a/nebo rhodia a alespoň jednoho jodovaného promotoru, získaná reakční směs se podrobuje rafinační operaci, která spočívá v ochlazování reakční směsi kontrolovaně a postupně od počáteční teploty, která je alespoň rovná teplotě krystalizace směsi, na konečnou teplotu, která je vyšší nebo stejná jako teplota tání eutektické směsi složek reakční směsi, k postupnému krystalování kyseliny adipové z reakční směsi a oddělení alespoň části katalyzátoru, a takto oddělený katalyzátor se recykluje do hydroxykarbonylace pentenových kyselin a/nebo do hydroxykarbonylace butadienu a/nebo jeho derivátů. cze
Souběžný názevHydroxycarbonylation process of pentenoic acids
Další system.sel.j.C 07C 051/14 MPT
Další system.sel.j.C 07C 051/42 MPT
Další system.sel.j.C 07C 051/43 MPT
Další system.sel.j.C 07C 055/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oDenis Philippe Décines (FR) p
Osobní jm.-sekund.oKlinger Francois Chaponost (FR) p
Osobní jm.-sekund.oLaurent Jean-Claude Tassin-La-Demi-Lune (FR) p
Osobní jm.-sekund.oPerron Robert Charly (FR) p
Osobní jm.-sekund.oSchwartz Joël Caluire (FR) p
Osobní jm.-sekund.oTraplová Jarmila Praha 7, Přístavní 2417000 z
Osobní jm.-sekund.oVachet Francois Décines (FR) p
Korpor.,akce-sek.o.RHONE-POULENC CHIMIE Courbevoie (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000614
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286694
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400