Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286699

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002866xx / 000286699.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286699
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960119d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKonvekční ohřívací zařízení s nuceným oběhem Convection heating equipment with forcible circulation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960119
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000614
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2270
Anotace, referátNavrhované konvekční ohřívací zařízení s nuceným oběhem a způsob ohřevu skleněných tabulí tímto ohřívacím zařízením zahrnuje plášť (200) s vnitřním pásmem, dopravník pro přemísťování skleněných tabulí skrze vnitřní pásmo, plynový hořák (204), operabilně spřažený s pláštěm (200) pro produkování horkých zplodin spalování a v důsledku toho zajištění tepelného příkonu do systému. Se vstupem plynového hořáku (204) je operabilně spřažený regulátor (210) pro ovládání intenzity tepelného příkonu a prostřednictvím toho i udržování teploty na předem zvolené nastavené hodnotě. Kromě toho je systém opatřen alespoň jedním regulátorem rychlosti pro ovládání rychlosti dopadu pracovní tekutiny na vrchní a/nebo spodní povrchovou plochu skleněné tabule ve vnitřním pásmu pláště. Uvedená rychlost dopadu pracovní tekutiny, a prostřednictvím toho i intenzita sdílení tepla konvekcí mezi pracovní tekutinou a skleněnou tabulí se ovládá nezávisle na tepelném příkonu, zaváděném do systému. cze
Anotace, referátThe proposed convection heating equipment with forcible circulation and a process of heating glass sheets by employing this heating equipment comprises a jacket (20O) with an internal zone, a conveyor belt for transferring the glass sheets through said internal zone, a gas burner (204) being operably coupled with the jacket (200) for producing hot combustion products and consequently assurance of heat input into the system. Said gas burner (204) inlet is operably coupled a controller (210) for controlling intensity of the heat input and through the mediation thereof holding temperature on a predetermined selected value. In addition thereto the system is provided with at least one speed controller for controlling velocity of impingement of working liquid onto upper and/or lower surface area of a glass sheet within the jacket internal zone. Said velocity of the working liquid impingement and through the mediation thereof the intensity of heat transmission by convection between the working liquid and the glass sheet, too is controlled independently on heat input introduced into the system. eng
Souběžný názevConvection heating equipment with forcible circulation
Další system.sel.j.F 27B 009/28 MPT
Osobní jm.-sekund.oHořejš Milan Praha 1, Národní 3211000 z
Osobní jm.-sekund.oKormanyos Kenneth R. Sylvania (US, OH) p
Korpor.,akce-sek.o.GLASSTECH INC. Perrysburg (US, OH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000614
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286699
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400