Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286748

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002867xx / 000286748.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286748
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980724d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob odstraňování kalu a zařízení k jeho provádění Sludge removing process and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980724
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000614
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2334
Anotace, referátThe invented process for removing sludge, particularly from the contact place of heat-exchange tubes (2) and a tube plate (1) in an apparatus for heat transfer, particularly in heat-exchange apparatus and steam producers, in which transfer of heat between individual working media takes place, whereby the first working medium flows through the heat-exchange tubes (2) and the second working medium (4) being supplied from external circuit of the second working medium (4) into a heating equipment body, where it comes into contact with the heat-exchange tubes (2) and after heat exchange it is conducted back into the external circuit, flows alongside the tube plate (1), is characterized in that the second working medium (4) is conducted in the whole cross section as a laminar flow to the heat-exchange tubes (2) in the region of the contact thereof with the tube plate (1). The apparatus for making the above-described process consists of a channel (6) performed in the place of contact of the tube plate (2) and a heat-exchange tube (2) bundle between the tube plate (1) and a partition (8) and which is provided with at least one hole (7) for entry of the second working medium (4) and with at least one hole (7) for discharge of the second working medium (4) and at least in the region extending between the hole (7) for entry of the second working medium (4) and the bundle of the heat-exchange tubes (2) said hole (7) is performed as a through-hole in all the cross section between the tube plate (1) and the partition (8). eng
Anotace, referátZpůsob odstraňování kalu, zejména z místa styku teplosměnných trubek (2) a trubkovnice (1) u zařízení pro předávání tepla, zejména u tepelných výměníků a parogenerátorů, ve kterých dochází k předávání tepla mezi jednotlivými pracovními médii, přičemž první pracovní médium proudí teplosměnnými trubkami (2) a druhé pracovní médium (4), které se přivádí z vnějšího okruhu druhého pracovního média (4) do tělesa tepelného zařízení, kde přichází do styku s teplosměnnými trubkami (2) a po výměně tepla se odvádí do vnějšího okruhu, proudí podél trubkovnice (1), spočívá v tom, že se druhé pracovní médium (4) vede v celém průřezu laminárním prouděním na teplosměnné trubky (2) na oblast místa jejich styku s trubkovnicí (1). Zařízení sestává z kanálu (6), vytvořeného v oblasti místa styku trubkovnice (1) a svazku teplosměnných trubek (2) mezi trubkovnicí (1) a přepážkou (8), který je opatřen alespoň jedním otvorem (7) pro vstup druhého pracovního média (4) a alespoň jedním otvorem (7) pro výstup pracovního média (4) a alespoň v oblasti mezi otvorem (7) pro vstup druhého pracovního média (4) a svazkem teplosměnných trubek (2) je vytvořen jako průchozí v celém průřezu mezi trubkovnicí (1) a přepážkou (8). cze
Souběžný názevSludge removing process and apparatus for making the same
Další system.sel.j.F 28F 019/00 MPT
Další system.sel.j.F 28G 009/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oKRČMÁŘ Petr Praha (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oKrčmář Petr Praha (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000614
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286748
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400