Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286808

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002868xx / 000286808.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286808
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920109d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostOhebný obalový materiál Flexible packaging material
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910109
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920109
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000712
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1991/9100057
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-63
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a flexible packaging material having the form of a sheet or a strip and intended for treating to shape-stable, liquid-tight packages impermeable to oxygen by folding, heat treatment or another mechanical treatment for achieving required package form. This packaging material contains a bearing layer, formed by a mixture of plastic material and a filling agent, and a barrier layer put on one side of the bearing layer by adhesion. The barrier layer (12) is formed by a mixture of plastic material of the same type as the plastic material comprised in the bearing layer (11), whereby this type of the plastic material contains polypropylene and plastic materials of different type, whereby this different type of the plastic material is selected from a group comprising ethylene and vinyl alcohol copolymer, polyvinylidene chloride and polyamide. Novelty of the material resides in that as the plastic material containing polypropylene it contains polypropylene homopolymer with melt flow index less than 10 (ASTN: 2.16 kg at 230 degC) and/or ethylene and propylene copolymer with melt flow index ranging from 0.5 to 5 and the amount of the plastic material of different type being selected from a group comprising ethylene and vinyl alcohol copolymer, polyvinylidene chloride and polyamide is greater than 40 percent by weight and forms at the most 80 percent by weight of the total weight of the barrier layer (12) with the exception of materials containing 70 to 80 percent by weight ethylene and vinyl alcohol copolymer polyvinylidene chloride and/or polyamide on one side and 20 to 30 percent by weight polypropylene on the other side. eng
Anotace, referátOhebný obalový materiál ve formě listu nebo pruhu pro zpracování na tvarově stálé, kapalinotěsné obaly, nepropustné pro kyslík skládáním, tepelným zpracováním nebo jiným mechanickým zpracováním k dosažení požadovaného tvaru obalu, tento obalový materiál obsahuje nosnou vrstvu, tvořenou směsí plastické hmoty a plniva a bariérovou vrstvu, uloženou na jednu stranu nosné vrstvy pomocí adheze, bariérová vrstva (12) je tvořena směsí plastické hmoty téhož typu jako plastická hmota v nosné vrstvě (11), přičemž tento typ plastické hmoty obsahuje polypropylen a plastické hmoty odlišného typu, přičemž tento odlišný typ plastické hmoty se volí ze skupiny kopolymer ethylenu a vinylalkoholu, polyvinylidenchlorid a polyamid, novost materiálu spočívá v tom, že jako plastickou hmotu s obsahem polypropylenu obsahuje homopolymer propylenu s indexem toku taveniny nižším než 10 (ASTM: 2,16 kg 230 .degree.C) a/nebo kopolymer ethylenu a propylenu s indexem toku taveniny 0,5 až 5 a množství plastické hmoty odlišného typu, která se volí z kopolymeru ethylenu a vinylalkoholu, polyvinylidenchloridu a polyamidu je vyšší než 40 % hmotnostních a tvoří nejvýš 80 % hmotnostních celkové hmotnosti bariérové vrstvy (12) s výjimkou hmot, obsahujících 70 až 80 % hmotnostních kopolymeru ethylenu a vinylalkoholu, polyvinylidenchloridu a/nebo polyamidu na jedné straně a 20 až 30 % hmotnostních polypropylenu na druhé straně. cze
Souběžný názevFlexible packaging material
Další system.sel.j.B 32B 027/08 MPT
Další system.sel.j.B 32B 027/32 MPT
Další system.sel.j.B 65D 065/40 MPT
Osobní jm.-sekund.oAke Rosén Helsingborg (SE) p
Osobní jm.-sekund.oKorejzová Zdeňka Praha 1, Spálená 2911000 z
Korpor.,akce-sek.o.TETRA ALFA HOLDINGS & FINANCE S.A. Pully (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000712
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286808
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400