Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286830

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002868xx / 000286830.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286830
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950321d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHranolovitý obal se střechovitou stěnou složenou do plochého útvaru a způsob jeho výroby Prismatic wrapper with roof-like wall folded in flat formation and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940323
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950321
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000712
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1994/4409947
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2765
Anotace, referátHranolovitý obal (1) se střechovitou stěnou složenou do plochého útvaru, zejména krabicový obal (1) s chlopněmi (O), jehož stěny jsou vytvořeny z nejméně jedné vrstvy vybrané ze skupiny obsahující nosnou vrstvu z papíru nebo kartonu, spojovací vrstvu, bariérovou vrstvu a oboustranný plastový povlak. Krabicový obal (1) je opatřen ve své složené střechovité části otevírací oblastí s vylévacím prvkem (2) opatřeným opětně uzavíratelným uzavíracím víčkem (3), jehož obruba (4), obklopující otevírací oblast, je pevně spojena s povrchovou plochou krabicového obalu (1) a jehož uzavírací víčko (3) je současně otevíracím prvkem. Spolehlivé spojení vylévacího prvku (2) s horní stranou složeného krabicového obalu (1) je zajištěno tím, že otevírací plocha je pro usnadnění otevírání vytvořena se zeslabením, které je vytvořeno na straně horní plochy krabicového obalu (1), na kterou je přeložen sedlový šev (5) a část obruby (4) vylévacího prvku (2), přivrácená k sedlovému švu (5), dosahuje až k sedlovému švu (5) a k přehybové hraně (K) chlopně (O) obalu a je upevněna mezi povrchem krabicového obalu (1) a jeho sedlovým švem (5). cze
Anotace, referátThe invented prismatic wrapper (1) with roof-like wall folded in a flat formation, particularly a box wrapper (1) with flaps (O), whose walls are made of at least one layer being selected from a group comprising a bearing layer of paper or cardboard, a connecting layer, a barrier layer and a double-sided plastic coating. The box wrapper (1) is provided in its folded roof-like part with an opening region with a pouring out element (2) being provided with re-closeable lid (2) whose border (4) encircling the opening region is fixedly coupled with the box wrapper (1) surface area and whose closing lid (3) is at the same time an opening element. Reliable connection of the pouring-out element (2) with upper side of the folded box wrapper (1) is ensured in such a manner that the opening surface is performed for the sake of facilitating the opening with a weakening that is made on side of the upper surface of the box wrapper (1), on which a saddle seam (5) is folded, and a portion of the pouring element (2) border (4) turned toward the saddle seam (5) reaches up to both the saddle seam (5) and a folding edge (K) of the wrapper flap (O) and is fastened between the box wrapper surface and the saddle seam (5) thereof. eng
Souběžný názevPrismatic wrapper with roof-like wall folded in flat formation and process for producing thereof
Další system.sel.j.B 65D 005/74 MPT
Osobní jm.-sekund.oSchmidt Holger Baesweiler (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWeiteder Hans Josef Herzogenrath (DE) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.PKL Verpackungssysteme GmbH Linnich (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000712
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286830
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400