Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286876

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002868xx / 000286876.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286876
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920117d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výměny hmoty mezi kapalným a plynným prostředím a zařízení k provádění tohoto způsobu Mass exchange process between liquid and gaseous media and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910117
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920117
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000712
Obecné poznámkyPrávo přednosti: CH 1991/00129
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-145
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed a mass exchange process between liquid and gaseous media by spraying a liquid into a gas flow during forcible transport thereof. The process is characterized in that the gaseous medium is conducted in alternate manner through narrowed and widened flow zones following each other in the direction of flow so that being in contact with the sprayed liquid medium it is exposed to changes in velocity and pressure, whereby the liquid medium is sprayed under a pressure within the range of 0.5 to 60 MPa into the flowing gaseous medium that already passed through at least one narrowed passage zone. The apparatus for making the above described process has a mechanism for generating gas flow, with at least one through-flow channel for conducting the gaseous medium and with at least one high-pressure nozzle having its outlet directed into the through-flow channel. In at least one section (5) of the through-flow channel (1) there is arranged a plurality of barriers (14 through 27) located perpendicularly to the through-flow channel (1) axis, whereby those barriers are arranged in the direction of flow at a certain distance from each other and reduce the cross-sectional area of the through-flow channel (1) in a limited place, whereby in this section (5) of the through-flow channel (1) there is located the outlet of at least one high-pressure nozzle (8, 9) and the through-flow channel (1) section (5, 5´, 5) being provided with the barriers (14 through 27) begins in the direction of flow in front of said high-pressure nozzle (8, 9) outlet. eng
Anotace, referátZpůsob výměny hmoty mezi kapalným a plynným prostředím rozprašováním kapaliny do proudicího plynu při jeho nuceném dopravování, při němž plynné prostředí je vedeno střídavě zúženými a rozšířenými zónami průtoku, následujícími za sebou ve směru proudění, takže je ve styku s rozprašovaným kapalným prostředím vystaveno změnám rychlosti a tlaku, přičemž kapalné prostředí je rozprašováno s tlakem v rozmezí 0,5 až 60 MPa do proudicího plynného prostředí, které již prošlo nejméně jednou zúženou zónou průtoku. Zařízení k provádění způsobu má ústrojí pro vytváření proudu plynu, s alespoň jedním průtokovým kanálem pro vedení plynného prostředí a s nejméně jednou vysokotlakou tryskou, ústící do průtokového kanálu, alespoň v jedné části (5) průtokového kanálu (1) je upraven větší počet překážek (14 až 27), uložených kolmo na osu průtokového kanálu (1), přičemž tyto překážky jsou ve směru proudění upraveny ve vzájemném odstupu a zmenšují příčný průřez průtokového kanálu (1) v omezeném místě, přičemž v této části (5) průtokového kanálu (1) je umístěno ústí nejméně jedné vysokotlaké trysky (8, 9) a část (5, 5', 5'') průtokového kanálu, opatřená překážkami (14 až 27), začíná ve směru proudění před ústím vysokotlaké trysky (8, 9). cze
Souběžný názevMass exchange process between liquid and gaseous media and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 01D 051/10 MPT
Další system.sel.j.B 01F 005/04 MPT
Další system.sel.j.F 24F 006/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oGasser Hermann Frauenfeld (CH) p
Osobní jm.-sekund.oKorejzová Zdeňka Praha 1, Spálená 2911000 z
Korpor.,akce-sek.o.Galipag Frauenfeld (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000712
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286876
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400