Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286879

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002868xx / 000286879.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286879
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940524d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob a zařízení pro separaci těkavých složek ze základní látky Process and apparatus for separation of volatile components from standard substance
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930525
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940524
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000712
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4317291
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-1267
Anotace, referátThe invented process is characterized in that the primary substance is filled in a crucible-like induction container that is then put into a gas-tight space where it is heated. In the gas-tight space a vacuum is created and the after lapse of the given processing time the space is washed with an inert gas. Heating of the primary substance is carried out in the contained by induction heating and simultaneously the primary substance is stirred by an agitating mechanism, that can be lowered into the container and that is heated with a heating medium, has stirring parts immersed in the primary substance and a plate that is lowered from above onto the standard substance. Filling height of the primary substance in the crucible-like container is adjusted after previous sampling and analysis of the volatile components in such a manner that after removal of volatile component is always nearly the same and the plate of the agitating mechanism bears against the primary substance all over the processing period. The apparatus comprises a gas-tight reactor (10) accommodating a crucible-like container (26), whereby induction coils (18, 20) are assigned to the reactor (10). Inside the reactor (10) there is placed an agitating mechanism (32) being heated up with a heating medium and the agitating mechanism (32) has its stirring parts (36) immersed in the primary substance (28) inside the induction container (26) and a plate (34) thereof that is put from above on the primary substance. The stirring parts (36) are connected with a source of inert gas, being emitted from fine outlet holes of the stirring parts (36). eng
Anotace, referátZákladní látka se plní do kelímkovité indukční nádoby, která se vkládá do plynotěsného prostoru, zahřívá se, v plynotěsném prostoru se vytvoří vakuum a prostor se po dané době procesu proplachuje inertním plynem. Zahřívání základní látky se provádí v nádobě indukčním ohřevem a současně se základní látka míchá míchacím ústrojím, které je spustitelné do nádoby a které je zahříváno topným médiem, a má míchací části ponořené do základní látky a desku, která se shora spouští na základní látku. Plnicí výška základní látky v kelímkovité nádobě se po předchozím odebrání vzorků a analýze obsahu těkavých složek seřizuje tak, že její výška v nádobě je po výstupu těkavých složek vždy přibližně stejná a deska míchacího ústrojí doléhá na základní látku po celou dobu procesu. Zařízení obsahuje plynotěsný reaktor (10), v němž je kelímkovitá nádoba (26), přičemž k reaktoru (10) jsou přiřazeny indukční cívky (18, 20) a uvnitř reaktoru (10) je uloženo míchací ústrojí (32), ohřívané topným médiem. Míchací ústrojí (32) má míchací části (36), ponořené v základní látce (28) v indukční nádobě (26) a desku (34), která je shora přikládatelná na základní látku. Míchací části (36) jsou spojené se zdrojem inertního plynu, vystupujícího z jemných výstupních otvorů míchacích částí (36). cze
Souběžný názevProcess and apparatus for separation of volatile components from standard substance
Další system.sel.j.B 09B 003/00 MPT
Další system.sel.j.B 09C 001/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oGronholz Claus Norderstedt (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.Koreček Ivan JUDr. Advokátní a patentová kancelář Praha 6, Na baště sv. Jiří 9, 16000 z
Korpor.,akce-sek.o.Umwelt-Technics-Nord GmbH Norderstedt (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000712
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286879
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400