Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286899

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002868xx / 000286899.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286899
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970626d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby tekutého surového železa nebo tekutých polotovarů oceli Process for producing liquid pig iron or liquid half-finished products of steel
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960628
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970626
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000712
Obecné poznámkyPrávo přednosti: AT 1996/1154
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-4331
Anotace, referát...zone (39) directly due to gravitational effect. eng
Anotace, referátPři použití navrhovaného způsobu výroby tekutého surového železa (43) nebo tekutých polotovarů oceli se ze vsázkových materiálů tvořených železnou rudou (5) a přísadami a vykazujících alespoň částečně jemný podíl železná ruda redukuje přímo na železnou houbu fluidačním způsobem nejméně ve dvou redukčních stupních (1, 2) a tato železná houba se taví za přívodu nosičů uhlíku a plynu obsahujícího kyslík v zóně (39) tavného zplynování a vyrábí se redukční plyn obsahující CO a H.sub.2.n., který se zavádí do redukčních zón redukčních stupňů (1, 2), tam se přeměňuje, odvádí se jako kychtový plyn a případně se přivádí k nějakému spotřebiči. Aby se docílilo stejnoměrné redukce železné rudy při optimálním využití redukčního plynu, frakcionuje se v prvním redukčním stupni (1) železná ruda (5) s pomocí redukčního plynu nejméně ve dvou frakcích vždy s rozdílným rozdělením velikosti zrna; každá frakce se redukuje ve vlastní fluidní vrstvě (6, 15) redukčním plynem, přičemž redukční plyn udržuje první fluidní vrstvu (6) obsahující hrubozrnnou frakci a odděluje z ní jemnozrnnou frakci a přičemž se dále redukční plyn zavádí dodatečně přímo do další fluidní vrstvy (15); vynáší se redukovaná železná ruda (5) jak z první, tak i z další fluidní vrstvy (15); a jemnozrnná i hrubozrnná frakce, redukované v prvním redukčním stupni (1), se redukují dále nejméně v jednom dalším redukčním stupni (2) pracujícím stejným způsobem jako první redukční stupeň (1) a z posledního redukčního stupně (2) se jemnozrnná frakce přivádí za aglomerace přísunem kyslíku do zóny (39) tavného zplynování a hrubozrnná frakce se do zóny (39) tavného zplynování přivádí přímo gravitačně. cze
Anotace, referátWhen employing the proposed process of producing liquid pig iron (43) or liquid half-finished products of steel iron ore is reduced from charge materials being formed by iron ore (5) and admixtures exhibiting at least partially fine fraction directly to an iron sponge in fluidization process in at least two reducing stages (1, 2) and this iron sponge is then melted under supply of carbon carriers and gas containing oxygen within a zone (39) of melting gasification and a produced reducing gas containing CO and Hi2 is introduced in the reducing zones of the reducing stages (1, 2). Here it is converted and is exhausted as blast-furnace gas that is optionally supplied to some consumer. In order to achieve uniform reduction of the iron ore at optimal utilization of the reducing gas, the iron ore (5) is fractionated in the first stage (1) by making use of the reducing gas in at least two fractions having each equal distribution of grain size. Each fraction is reduced in its own fluidized bed (6, 15) by reducing gas, whereby this reducing gas maintains the first fluidized bed (6) containing coarse-grained fraction and separated therefrom a fine-grained fraction. This reducing gas is then additionally introduced directly into the other fluidized bed (15). Reduced iron ore (5) is removed from both the first (6) and the second (15) fluidized beds and both the fine-grained and coarse-grained fractions being reduced in the first reducing stage (1) are further reduced in at least one another reducing stage (2) working in the same manner as the first reducing stage. From the last reducing stage (2) the fine-grained fraction is supplied under agglomeration by supply of oxygen to the melting gasification zone (39) while the coarse-grained fraction is supplied into the melting gasification... eng
Souběžný názevProcess for producing liquid pig iron or liquid half-finished products of steel
Další system.sel.j.C 21B 013/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oKepplinger Leopold Werner Leonding (AT) p
Osobní jm.-sekund.oKim Yong-Ha Pohang (KR) p
Osobní jm.-sekund.oLee Il-Ock Pohang (KR) p
Osobní jm.-sekund.oPark Moon Duk Pohang City (KR) p
Osobní jm.-sekund.oSchenk Johannes Linz (AT) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Osobní jm.-sekund.oWallner Felix Linz (AT) p
Korpor.,akce-sek.o.POHANG IRON & STEEL CO., LTD. Pohang City (KR) m
Korpor.,akce-sek.o.RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTIAL SCIENCE & TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION Pohang City (KR) m
Korpor.,akce-sek.o.VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH Linz (AT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000712
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286899
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400