Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286925

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002869xx / 000286925.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286925
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19971217d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob řízení modelářských elektromotorů inteligentním regulátorem otáček Method of controlling modeler's electric motors by intelligent speed controller
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19971217
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-4082
Anotace, referátThe invented method is characterized by determining in arbitrary way an accumulator residual charge, such as by measuring voltage, currents etc., and/or accumulator voltage is further determined, and/or a motor and/or controller load or overload is determined by an arbitrary method such as by measuring motor instantaneous currents a currents flowing through the accumulator, and/or there is determined motor and/or accumulator and/or controller temperature, and/or there are determined time an voltage parameters of control signal. Based on evaluation of determined variables, the electric motor power is further determined when one of situations occurs that can takes place during this electric motor operation such as motor and/or controller overheating, forcible stopping of the motor, motor and/or controller overload, the controller control signal drop-out or the control signal deviation out of correction value limits and/or limiting the motor power when accumulator charge drops down to the value ranging from 0.5 to 20 percent of this accumulator maximum charge respecting at the same time the number of the accumulator cells and/or the accumulator impedance and/or current drain, i.e. at drop of the accumulator voltage below the system maximum voltage. By restricting the electric motor power the disconnection thereof can take place at limiting values of the determined variables. eng
Anotace, referátU způsobu se zjišťuje libovolnou metodou zbytkový náboj akumulátoru, jako například měřením napětí, proudů atd., a/nebo se dále zjišťuje napětí akumulátoru, a/nebo se zjišťuje libovolnou metodou zatížení, nebo přetížení motoru a/nebo regulátoru, jako např. měřením okamžitých proudů motoru nebo proudů tekoucích akumulátorem, a/nebo se zjišťuje teplota motoru a/nebo akumulátoru a/nebo regulátoru, a/nebo se zjišťují časové a napěťové parametry řídicího signálu, dále se na základě vyhodnocení zjištěných veličin omezí výkon elektromotoru při výskytu alespoň jedné ze situací, které mohou při provozu tohoto elektromotoru nastat, jako je přehřátí motoru a/nebo regulátoru, násilné zastavení motoru, přetížení motoru a/nebo regulátoru, výpadek řídicího signálu regulátoru nebo vybočení řídicího signálu z mezí korektních hodnot a/nebo v omezení výkonu motoru při poklesu náboje akumulátoru na hodnotu 0,5 až 20 % maximálního náboje tohoto akumulátoru, při respektování počtu článků akumulátoru a/nebo vnitřního odporu akumulátoru a/nebo odebíraného proudu, tedy i při poklesu napětí akumulátoru pod minimální napětí systému. Omezováním výkonu elektromotoru může při mezních hodnotách zjišťovaných veličin dojít až k jeho odpojení. cze
Souběžný názevMethod of controlling modeler's electric motors by intelligent speed controller
Další system.sel.j.H 02H 003/00 MPT
Další system.sel.j.H 02P 003/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oDVORSKÝ Grigorij Zlín (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oDvorský Grigorij Zlín (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKučera Zdeněk Slušovice, Padělky 54876315 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286925
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400