Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286928

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002869xx / 000286928.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286928
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19921216d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostFarmaceutický antivirový přípravek, aktivní složka a způsob její přípravy Pharmaceutical antiviral preparation, active component and process for preparing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19911216
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19921216
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1991/9126677
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-1188
Anotace, referátFarmaceutický antivirový přípravek, zejména proti HIV spočívá v tom, že jako aktivní složku obsahuje sloučeninu na bázi spojených cyklických polyaminů obecného vzorce I, kde Z a Y jsou monocyklické polyaminové zbytky, mající 9 až 20 členné kruhy se 3 až 6 dusíky v kruhu, oddělenými nejméně dvěma atomy uhlíku mezi nimi, kde A je fenylen, bifenylen, pyridylen nebo bipyridylen, naftylen nebo thiofenylenový zbytek, každý zbytek je popřípadě substituovaný jednou nebo více C.sub.1 až 4.n.alkyl-, thio-, C.sub.1 až 4.n.thioalkyl-, hydroxyl-, C.sub.1 až 4.n.alkoxyl-, amino-, karboxy-, karboxamido- nebo sulfoskupinami, nebo atomy halogenu, methylenové skupiny jsou připojeny k atomům dusíku zbytků Z a Y, nebo její netoxické kyselé adiční soli nebo její kovové komplexy, ve směsi nebo spojení s farmaceuticky vhodným rozpouštědlem nebo nosičem. Dále je předmětem řešení nová cyklická sloučenina obecného vzorce Ia, kde Z a Y mají vpředu uvedený význam, a A' je A definované výše s podmínkou, že jestliže oba zbytky Z a Y jsou 14-členné tetraazakruhy, A nemůže být nesubstituovaný fenylen, s výjimkou sloučeniny 11,11'-[1,4-fenylen-bis-(methylen)]-bis-1,4,7,11-tetraazacyklotetradekanu a jejich adiční soli nebo kovové komplexy. cze
Anotace, referátThe invented pharmaceutical antiviral preparation intended particularly against HIV is characterized in that it contains as active component a compound based on connected cyclic polyamines of the general formula I, in which Z and Y represent monocyclic polyamine radicals having 9- to 20-membered rings with 3 to 6 nitrogen atoms in the ring, being separated by at least two carbon atoms between them, wherein A represents phenylene, biphenylene, pyridylene or bipyrilidene, naphthylene or thiophenylene radical, each radical can be optionally substituted with one or more alkylthio, thioalkyl, hydroxyl alkoxyl amino carboxy carboxamide or sulfo group containing 1 to 4 carbon atoms in each alkyl and in alkoxyl or with halogen atoms, methylene groups are attached to nitrogen atoms of the Z and Y radicals, or non toxic acid addition salts or metal complexes thereof in a mixture or connection with a pharmaceutically acceptable solvent or a carrier. In the present invention there is also claimed a novel cyclic compound of the general formula Ia, in which Z and Y are as specified above and A´ represents A defined above with the proviso that if both radicals Z and Y are 14-membered tetraaza rings A cannot be a unsubstituted phenylene with the exception for the compound 11,11´-[1,4-phenylene-bis-(methylene)]-bis-1,4,7,11-tetraazacyclotetradecane as well as addition salts or metal complexes thereof. eng
Souběžný názevPharmaceutical antiviral preparation, active component and process for preparing thereof
Další system.sel.j.A 61K 031/39 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/44 MPT
Další system.sel.j.A 61P 031/18 MPT
Další system.sel.j.C 07D 255/02 MPT
Další system.sel.j.C 07D 257/02 MPT
Další system.sel.j.C 07D 259/00 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/14 MPT
Další system.sel.j.C 07D 409/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oBridger Gary James West Chester (US, PA) p
Osobní jm.-sekund.oPadmanabhan Sreenivasan Exton (US, PA) p
Osobní jm.-sekund.oSkerlj Renato Tony West Chester (US, PA) p
Osobní jm.-sekund.oThornton David Michael Berkshire (GB) p
Korpor.,akce-sek.o.ANORMED INC. Langley (CA) m
Korpor.,akce-sek.o.Kubíčková Květoslava ing. Praha 10, Doubravčická 2201, 10000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286928
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400