Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286957

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002869xx / 000286957.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286957
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930514d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKovové ochranné svodidlo Metallic protective crash-barrier
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930514
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1993-903
Anotace, referátKovové ochranné svodidlo obsahuje trvale osazené sloupky (1) a rozpěrné díly (2), probíhající rovnoběžně s terénem, upevněné na jedné straně ke sloupkům (1) a nesoucí na své druhé straně ochranné zábradlí (N). Rozpěrné díly (2) sestávají ze svislé a v podstatě rovinné stojiny (102), mající přední rovinnou část (502) a zadní část. Rozpěrný díl (2) je připevněn k trvale osazenému sloupku (1) tak, že je natáčivý kolem středu otáčení, nacházejícím se v ose spodního šroubu (7), pohybem kontrolovaným prostředky pro pohlcování energie nárazu, obsahujícími zeslabenou oblast v zadní části rozpěrného dílu (2) v místě umístěném nad a v odstupu od středu otáčení. Šroub (8), kterým je spojen rozpěrný díl (2) s trvale osazeným sloupkem (1), prochází zeslabenou oblastí se zeslabovacími otvory (9) a v případě nárazu vozidla na ochranné zábradlí (N) šroub (8) roztrhne zeslabenou oblast a rozpěrný díl (2) se deformuje kolem středu otáčení. Rozpěrný díl (2) je opatřen ve své přední rovinné části (502) zeslabenou oblastí s otvory (4) nebo zvlněním (5), zvětšující se postupně shora dolů ke spodnímu okraji přední rovinné části (502). cze
Anotace, referátThe proposed metallic protective crash-barrier comprises a permanently fixed posts (1ú) and supporting parts (2) extending parallel to terrain, attached on one side to the posts (1) and supporting on their other side a railing (A), further strutting parts (2) consisting of a vertical and substantially straight upright (102) having a front straight section (502 and a rear section. The strutting part (2) is attached to the permanently fixed post (1) so that it can be angularly displaced about center of rotation being situated in axis of a bottom screw (7) by motion controlled by means for absorbing impact energy and containing a reduced region in the strutting part (2) rear section at the spot placed above and at a certain distance from the center of rotation. The screw (8) by means of which the strutting part (2) is coupled with the permanently fixed post (1) passes through the reduced region with reducing holes (9) and in case of a vehicle impact onto the protective railing (A) the screw (8) tears up the reduced region causing so deformation of the strutting part about the center of rotation. The strutting part (2) is provided in its front straight section (502) with a reduced region with holes (4) or corrugation (5) enlarging successively downward to bottom edge of the front straight section (502). eng
Souběžný názevMetallic protective crash-barrier
Další system.sel.j.E 01F 015/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oCicinnati Luigi Padova (IT) p
Osobní jm.-sekund.oFracasso Adriano D` Artico (Venezia) (IT) p
Korpor.,akce-sek.o.METALMECCANICA FRACASSO S. P. A. AN ITALIAN JOINT STOCK COMPANY D` Artico (Venezia) (IT) m
Korpor.,akce-sek.o.Čermák Karel JUDr. advokát Praha 1, Národní 32, 11000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286957
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400