Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000286995

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002869xx / 000286995.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000286995
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960503d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostDržák okapového žlabu a způsob jeho výroby a montáže Holder of eaves gutter and process for producing and mounting thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950505
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960503
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1995/9501674
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-3492
Anotace, referátJednodílný držák okapového žlabu obsahuje přidržovací díl (1), mající v podstatě tvar C pro uložení a přidržování okapového žlabu, a podpěrný díl (2) tvaru L, jehož jedno rameno (5) je upraveno pro upevnění na povrch upevňovací konstrukce a jehož druhé rameno (7) je upraveno pro vytvoření spodní podpěry obloukového přidržovacího dílu (1). Držák okapového žlabu je opatřen stavěcími prvky (12, 13) pro stupňovité nastavení vzájemné úhlové polohy přidržovacího dílu (1) vůči podpěrnému dílu (2) tvaru L. Při montáži držáku okapového žlabu se přidržovací díl (1) udržuje odkloněný od podpěrného dílu (2) tvaru L podél příčné ohýbací části (11) v místě přechodu mezi přidržovacím dílem (1) a podpěrným dílem (2) tvaru L, přičemž upevňovací rameno (5) podpěrného dílu (2) tvaru L je upevněno na povrch upevňovací konstrukce a přidržovací díl (1) je potom ohnut zpět a opřen o podpěrné rameno (7) podpěrného dílu (2) tvaru L. Držák okapového žlabu je vyroben z výstřižku z plechu, který je vystřižen z kovového pásku, opatřen výseky a děrami a ohnut do požadovaného tvaru. cze
Anotace, referátThe invented one-part holder of eaves gutter comprises a holding-down part (1) being substantially C-shaped and being intended for location therein and holding-down the eaves gutter, and an L-shaped supporting part (2), whose one arm (5) is adapted for attaching to the surface of an attachment structure and whose other arm (7) is adapted for formation of bottom support of the arched holding-down part (1). The eaves gutter holder is provided with adjusting elements (12, 13) for stepwise adjustment of mutual angular position of the holding-down part (1) with respect to the L-shaped supporting part (2). In the course of the eaves gutter holder mounting, the holding-down part (1) is kept diverted from the L-shaped supporting part (2) along a transverse bending line (11) at the spot of transition between the holding-down part (1) and the L-shaped supporting part (2), whereby the attachment arm (5) of the L-shaped supporting part (2) is fastened to the surface of the attachment structure and the holding-down part (1) is ten bent back and leant against the supporting arm (7) of the L-shaped supporting part (2). The eaves gutter holder is produced of a stamping being stamped of a metal strip and provided with cutouts and holes and bent to a required shape. eng
Souběžný názevHolder of eaves gutter and process for producing and mounting thereof
Další system.sel.j.E 04D 013/07 MPT
Osobní jm.-sekund.oAndersson Tommy Ängelholm (SE) p
Osobní jm.-sekund.oEskilsson Lars Värnamo (SE) p
Osobní jm.-sekund.oFellert Örjan Vejbystrand (SE) p
Osobní jm.-sekund.oHansson Jan Vejbystrand (SE) p
Osobní jm.-sekund.oLarsson Hans Helsingborg (SE) p
Osobní jm.-sekund.oThuvesson Stellan Munka Ljungby (SE) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.LINDAB AB Bästad (SE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 286995
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1839
Katalogizátor20060721 SVK06 1400