Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287024

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002870xx / 000287024.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287024
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19910816d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZáznamové zařízení pro zaznamenávání dat na diskové záznamové médium Recording device for recording data onto disk recording medium
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19900824
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19910816
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: JP 1990/222824
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1991-2545
Anotace, referátThe invented recording device contains a system encoder (15) of a recording signal data and a recording head (100) being relatively movable with respect to a recording medium, whereby between the device input (10) and the system encoder (15) there is introduced a buffering memory means (14) for separating the data flow being supplied from outside from a data flow being introduced into the system encoder (15) and the recording head (100). Data transmission rate at said buffering memory means (14) input is less than transmission rate at the output thereof to the system encoder (15). The buffering memory means (14) is connected with a system control unit (7) for controlling access of the recorded data to the recording head for recording this data in the recording track of the recording medium. Further the buffering memory means (14) is controlled for reading a periodically written input signal always in a batch from an operation memory section. In addition to the operation memory section the buffering memory means (14) contains a reserve memory section, where input signal is written when the buffering memory means (14) output is blocked and recording is made impossible as detected by an abnormality detector (30). Between individual data groups of the recording signal there are inserted connecting sectors with bit length exceeding time interval of interleaving operation in the system encoder (15). Reading in batches together with the above indicated measures enables a continuous supply of input signal into the recording head (100) regardless of occurrence of abnormal state, during which the input signal was written into the reserve memory section of the buffering memory means (14). eng
Anotace, referátZařízení obsahuje systémový kodér (15) dat záznamového signálu a záznamovou hlavu (100), relativně pohyblivou vzhledem k záznamovému médiu, přičemž mezi vstupem (10) zařízení a systémovým kodérem (15) je vložen vyrovnávací paměťový prostředek (14) pro oddělování datového proudu, přiváděného zevně, od datového proudu, zaváděného do systémového kodéru (15) a záznamové hlavy (100). Vyrovnávací paměťový prostředek (14) má na vstupu přenosovou rychlost dat menší, než je přenosová rychlost na výstupu k systémovému kodéru (15), a je spojen se systémovou řídicí jednotkou (7) pro ovládání přístupu zaznamenávaných dat do záznamové hlavy k záznamu těchto dat do záznamové stopy na záznamovém médiu. Vyrovnávací paměťový prostředek (14) je ovládán ke čtení periodicky zapisovaného vstupního signálu vždy v dávce z provozního paměťového úseku. Kromě provozního paměťového úseku obsahuje vyrovnávací paměťový prostředek (14) rezervní paměťový úsek, kam je vstupní signál zapisován při blokování výstupu vyrovnávacího paměťového prostředku (14) při nemožnosti záznamu, zjištěné detektorem (30) abnormality. Mezi jednotlivé datové skupiny záznamového signálu se vkládají spojovací sektory o bitové délce, přesahující časovou délku prokládací operace v systémovém kodéru (15). Čtení v dávkách spolu s uvedenými opatřeními umožňuje plynulý přívod vstupního signálu do záznamové hlavy (100) bez ohledu na výskyt abnormálního stavu, během něhož byl vstupní signál zapisován do rezervního paměťového úseku vyrovnávacího paměťového prostředku (14). cze
Souběžný názevRecording device for recording data onto disk recording medium
Další system.sel.j.G 11B 020/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oHideki Nagashima Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oRyo Ando Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oYasuaki Maeda Tokyo (JP) p
Korpor.,akce-sek.o.SONY Corporation Tokyo (JP) m
Korpor.,akce-sek.o.Švorčík Otakar JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11505 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287024
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400