Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287025

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002870xx / 000287025.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287025
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920511d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHomogenní kompozice pro vytvoření filmu zlata na substrátu, způsob vytváření filmu zlata, thiolát zlata a způsob jeho přípravy Homogeneous composition for making a film of gold onto a substrate, process of making such film of gold, gold thiolate and process for preparing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910517
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920511
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1991/10757
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-1399
Anotace, referátHomogenní kompozice pro vytvoření filmu zlata na substrátu po vypálení obsahuje polymerní pryskyřici a roztok thiolátu zlata ve vodě a spolurozpouštědle. Thiolát zlata je sloučenina zlata vzorce Au-S-R-H nebo Au-S-R-X nebo sůl jedné z nich, kde X značí nitroskupinu nebo skupinu vzorce -COOH, -SO.sub.2.n.OH, -OH, -CO.NH.sub.2.n., -NH.sub.2.n. nebo -O-P(O)(OH).sub.2.n., kde vodíkové atomy mohou být substituovány, a R značí dvouvazný alifatický, aromatický nebo heterocyklický zbytek, přičemž kompozice obsahuje 3 až 22 hmotn. % zlata jako thiolát a 5 až 85 hmotn. % vody. Při způsobu vytváření filmu zlata se kompozice nanesená na substrát suší a postupně se zahřívá vypalováním, přičemž voda se odpařuje pro získání homogenní kompozice pryskyřice a thiolátu ve spolurozpouštědle, načež se spolurozpouštědlo odpaří pro získání homogenní kompozice thiolátu v pryskyřici, a nakonec se thiolát rozloží na zlato, zatímco pryskyřice se nechá vytěkat. Thiolátem zlata, zejména pro použití do uvedené kompozice, je 4,6-dihydroxy-2-merkaptopyrimidin zlata nebo N-(merkaptoalkanoyl)glycin zlata, jehož alkanová skupina obsahuje 1 nebo 2 atomy uhlíku. cze
Anotace, referátThe proposed homogeneous composition for making a film of gold onto a substrate contains a polymeric resin, a solution of gold thiolate in water and a co-solvent. The gold thiolate is a gold compound of the general formula {Au-S-R-H} or {Au-S-R-X} or a salt of one thereof, wherein X represents a nitro group of the group of the general formula {-COOH}, {-SOi2OH}, {-OH}, {-CO.NHi2}, {-NHi2} or {-O-P(O)(OHi2)}, wherein the hydrogen atoms can be substituted and R represents a bivalent aliphatic, aromatic or heterocyclic radical, whereby the composition contains 3 to 22 percent by weight gold as thiolate and 5 to 85 percent by weight water. The process for making the gold film is characterized in that the composition being applied to a substrate is dried and successively heated by backing, whereby water is evaporated for obtaining a homogeneous composition of resin and thiolate in the co-solvent, whereupon the co-solvent is evaporated for obtaining a homogeneous composition of thiolate in the resin and in the end the thiolate is decomposed to gold, while the resin is let to volatile. The gold thiolate intended particularly for use in the above-described composition is represented by gold 4,6.dihydroxy-2-mercaptopyrimidine or gold N-(mercaptoalkanoyl)glycine, whose alkane group contains 1 to 2 carbon atoms. eng
Souběžný názevHomogeneous composition for making a film of gold onto a substrate, process of making such film of gold, gold thiolate and process for preparing thereof
Další system.sel.j.C 03C 017/06 MPT
Další system.sel.j.C 07C 323/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oBishop Peter Trenton Reading (GB) p
Korpor.,akce-sek.o.JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY London (GB) m
Korpor.,akce-sek.o.Zelený Pavel JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11504 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287025
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400