Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287061

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002870xx / 000287061.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287061
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970117d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPájedlo Soldering gun
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960117
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970117
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/29600771
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2236
Anotace, referátPájedlo zahrnuje kryt (2) pro pojmutí alespoň jednoho ohřívacího prostředku (3) uvnitř tohoto krytu a pájecí hrot (4), který je uvolnitelně připevněn k uvedenému krytu. Ohřívací prostředek (3) zahrnuje teplo-přenášející kontaktní povrch (6), uspořádaný na koncové ploše (5) ohřívacího prostředku, která je přivrácená k pájecímu hrotu (4). Naproti uvedenému kontaktnímu povrchu (6) se nachází teplo-přijímající povrch (7) uvedeného pájecího hrotu (4). Za účelem optimalizace přenosu tepla mezi kontaktním povrchem (6) a teplo-přijímajícím povrchem (7) a současně umožnění jednoduché výroby pájecího hrotu (4), leží kontaktní povrch (6) a teplo-přijímající povrch (7) ve vzájemně paralelních rovinách v rozsahu celé oblasti těchto povrchů a mezi uvedeným kontaktním povrchem (6) a uvedeným teplo-přijímajícím povrchem (7) se vyskytuje v podstatě přímý kontakt s omezenými mezivrstvami, přičemž v místě přilehlém ke kontaktnímu povrchu (6) a mezi uvedeným kontaktním povrchem a vláknovým vinutím (40) ohřívacího členu (8) je uspořádán teplotní senzor (42). cze
Anotace, referátThe invented soldering gun comprises a cover (2) for incorporating at least one heating means (3) inside the cover (2) and a soldering pin (4) that is removably fastened to said cover (2). The heating means (3) comprises a heat-transferring contact surface (6) being arranged on the heating means (3) end surface (5) that is turned toward the soldering pin (4). Opposite to said contact surface (6) there is a heat-receiving surface (7) of said soldering pin (4). In order to optimize heat transmission between the contact surface (6) and the heat-receiving surface (7) and in the same time to enable a simple production of the soldering pin (4), the contact surface (6) and the heat-receiving surface (7) lie in planes parallel to each other within the range of the whole region of these surfaces and between said contact surface (6) and said heat-receiving surface (7) there exists substantially a direct contact with restricted intermediate layers, whereby in the place fitting close to the contact surface (6) and between said contact surface (6) and the heating means (8) filamentary winding (40) there is arranged a temperature sensor (42). eng
Souběžný názevSoldering gun
Další system.sel.j.B 23K 003/04 MPT
Další system.sel.j.B 23K 003/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oHakr Eduard Praha 7, Přístavní 2417000 z
Osobní jm.-sekund.oKurpiela Gerhard Brackenheim (DE) p
Osobní jm.-sekund.oStaiger Jürgen Pfaffenhofen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oZerweck Ralf Boennigheim (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.COOPER TOOLS GMBH Besigheim (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287061
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400