Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287073

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002870xx / 000287073.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287073
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950106d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob a zařízení na měření malých časových intervalů Method and apparatus for measuring short time intervals
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940110
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950106
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20000816
Obecné poznámkyPrávo přednosti: CH 1994/58
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-39
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a method of measuring a time interval (delta t), where in one measuring cycle there is used for measuring at least (A) input pulses following each other of the width (delta tii) from a pulse packet. It is determined a minimum number of input pulses (kimess), whose widths (delta tii) added to registration sum (delta tis) are just greater than the fixedly predetermined registration interval (R). The registration sum (delta tis) is increased by a prolongation factor (z) to a sampling time (delta timess), whereby the sampling time (delta timess) is measured by means of sampling pulses with period length (Tiosc). The time interval (delta t) length is calculated from the ratio of the sampling time (delta timess) to the product of the minimum number of input pulses (kimess) and the prolongation factor (z). The apparatus for making the above-described method consists of a microprocessor (11) for evaluation of the measurement results and a control device for controlling measuring cycles. Further it is provided with registration means for input pulses and measuring means for input pulses being registered in those registration means. The registration means are formed by a summing element (6) and input pulse counter (8) for determining the minimum number of input pulses (kimess). The measuring means comprise at least one measuring oscillator (2) for producing sampling pulses with the period length (Tiosc), further a counter (9) of the sampling pulses and a time prolongation element (10). eng
Anotace, referátZpůsob měření časového intervalu (.DELTA.t), kdy se v jednom měřicím cyklu pro měření použije nejméně (N) po sobě jdoucích vstupních impulzů šířky (.DELTA.t.sub.i.n.) ze svazku impulzů. Určí se minimální počet vstupních impulzů (k.sub.mess.n.), jejichž šířky (.DELTA.t.sub.i.n.) sečtené do registračního součtu (.DELTA.t.sub.s.n.) jsou právě větší než předem pevně stanovený registrační interval (R). Registrační součet (.DELTA.t.sub.s.n.) se zvětší o činitel prodloužení (z) na vzorkovací dobu (.DELTA.t.sub.mess.n.), přičemž vzorkovací doba (.DELTA.t.sub.mess.n.) se měří pomocí vzorkovacích impulzů s dobou periody (T.sub.osc.n.). Délka časového intervalu (.DELTA.t) se vypočítává z poměru vzorkovací doby (.DELTA.t.sub.mess.n.) k součinu minimálního počtu vstupních impulzů (k.sub.mess.n.) a činitele prodloužení (z). Zařízení k provádění tohoto způsobu sestává z mikroprocesoru (11) pro vyhodnocování výsledků měření a z řídicího zařízení pro řízení měřicích cyklů. Dále je opatřeno registračními prostředky pro vstupní impulzy a měřicími prostředky pro vstupní impulzy registrované v těchto registračních prostředcích. Registrační prostředky jsou tvořeny sumačním členem (6) a čítačem (8) vstupních impulzů pro určení minimálního počtu vstupních impulzů (k.sub.mess.n.). Měřicí prostředky zahrnují nejméně jeden měřicí oscilátor (2) na vytváření vzorkovacích impulzů s dobou periody (T.sub.osc.n.), dále čítač (9) vzorkovacích impulzů a časový prodlužovací člen (10). cze
Souběžný názevMethod and apparatus for measuring short time intervals
Další system.sel.j.G 01F 001/66 MPT
Další system.sel.j.G 04F 010/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oEUSEMANN ROLAND 560 DE
Osobní jm.-sekund.oZISCH PATRICK 560 DE
Korpor.,akce-sek.o.LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG CH
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20000816
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287073
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400