Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287222

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002872xx / 000287222.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287222
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19990707d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob izolace kyseliny citronové Isolation process of citric acid
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19990707
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1999-2420
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed an isolation process of citric acid by fermentation of saccharide sources by making use of Aspergillus niger production strain with subsequent removal of production mycelium from fermentation aqueous solution after fermentation, with the removal of higher-molecular ballast substances by ultrafiltration, decolorizing solutions on activated charcoal, removal of ballast mineral anions on anion-exchange resin and removal ballast cations and residual saccharides on a second anion-exchange resin at simultaneous selective entrapping citric acid, whereby the process is characterized by separate processes for obtaining three different fractions of eluates from the anion-exchange resin. The first fraction contains in addition to residual citric acid residual saccharides, too. This fraction is liquidated in waste water bio-aeration treatment plant or after optional thickening it can be treated by reversible osmosis to citric acid. The second fraction is recycled to a feed on the second anion-exchange resin. The third fraction containing pure citric acid being first subjected to thickening by reversible osmosis and subsequently to thickening in vacuum evaporator is then subjected to a simple crystallization or a multistage recrystallisation and washing with potable water or a condensate under obtaining a product with parameters complying with medicamentous or foodstuff standards. eng
Anotace, referátZpůsob izolace kyseliny citronové fermentací sacharidických zdrojů pomocí produkčního kmene Aspergillus niger s následným odstraněním produkčního mycelia z fermentačních vodných roztoků po fermentaci, odstraněním výšemolekulárních balastních látek ultrafiltrací, odbarvením roztoků na aktivním uhlí, odstraněním balastních minerálních aniontů na prvním anexovém iontoměniči a odstraněním balastních kationtů a zbytkových sacharidů na druhém anexovém iontoměniči při současném selektivním zachycení kyseliny citronové spočívá v odděleném získávání tří podílů eluátu z anexové pryskyřice. První podíl obsahuje vedle zbytkové kyseliny citronové také zbytkové sacharidy. Tento podíl je likvidován na biologické čistírně odpadních vod, nebo po případném zahuštění reverzní osmózou zpracován na kyselinu citronovou. Druhý podíl je recyklován do nástřiku na druhý anexový iontoměnič. Třetí podíl s obsahem čisté kyseliny citronové je po zahuštění reverzní osmózou a po následujícím zahuštění na vakuové odparce podroben jednoduché krystalizaci nebo vícestupňové rekrystalizaci a promyt pitnou vodou nebo kondenzátem za získání produktu s parametry vyhovujícími lékopisným a potravinářským normám. cze
Souběžný názevIsolation process of citric acid
Další system.sel.j.C 07C 051/42 MPT
Další system.sel.j.C 07C 059/26 MPT
Osobní jm.-sekund.oHOTĚK FRANTIŠEK Petrohrad (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oHotěk František Petrohrad (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oPENDL JIŘÍ Plzeň (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oPendl Jiří Plzeň (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oČERNÝ VÁCLAV Kaznějov (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oČerný Václav Kaznějov (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287222
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400