Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287241

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002872xx / 000287241.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287241
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960613d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob rafinace substituovaných cyklopentylheptenových kyselin Refining process of substituted cyclopentylheptenoic acids
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960613
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-1726
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a refining process of substituted cyclopentylheptenoic acids of the general formula I, in which A represents hydrogen or optionally together with B they represent an ethylenedioxyl bridge, B represents a hydroxyl or acetal group with straight or cyclic structure containing 4 to 6 carbon atoms, particularly a tetrahydropyranyl-2-oxy, tetrahydrofuranyl-2-oxy, 2-methoxypropyl-2-oxy or 1-ethoxyethane-1-oxyl group, R is the same as B, Z represents an alkyl group, containing 1 to 8 carbon atoms, being optionally branched or a phenoxyl group being optionally substituted in the aromatic nucleus with a halogen or a haloalkyl group containing 1 to 2 carbon atoms in the alkyl moiety, such as a 3-chlorophenoxyl or 3-trifluoromethyl phenoxyl group. The above described acids represent important intermediates in preparation of natural prostaglandins, whereby the preparation process is characterized in that after Wittig reaction the starting reaction mixture is dissolved in an aprotic oxygen-containing organic solvent that is immiscible or hardly miscible with water and is extracted repeatedly with an aqueous solution of an inorganic salt so as to allow only 5-(diphenylphosphono) pentanoic acid transition in aqueous phase. Subsequently the acid of the general formula I is transferred to ammonium salt that is then passed over in the aqueous phase. Organic layer is separated and after acidification the aqueous phase is repeatedly extracted in the organic solvent being immiscible or hardly miscible with water, from which solvent an actually pure acid of the general formula I is obtained after drying and evaporation of the solvent. eng
Anotace, referátZpůsob rafinace substituovaných cyklopentylheptenových kyselin obecného vzorce I, kde A značí vodík nebo případně společně A+B značí ethylendioxylový můstek, B značí hydroxylovou nebo acetálovou skupinu s lineární nebo cyklickou strukturou, obsahující 4 až 6 atomů uhlíku, zejména skupinu tetrahydropyranyl-2-oxy, tetrahydrofuranyl-2-oxy, 2-methoxypropyl-2-oxy nebo 1-ethoxyethan-1-oxylovou, R má stejný význam jako B, Z značí alkylovou skupinu, obsahující 1 až 8 atomů uhlíku, případně rozvětvenou nebo fenoxylovou skupinu, případně substituovanou v aromatickém jádře halogenem nebo halogenalkylovou skupinou C.sub.1-2.n., jako 3-chlorfenoxylovou nebo 3-trifluormethylfenoxylovou skupinu, představující důležité meziprodukty při výrobě přírodních prostaglandinů, při které se surová reakční směs po Wittigově reakci rozpustí v aprotickém kyslíkatém organickém rozpouštědle, nemísitelném nebo omezeně mísitelném s vodou, a opakovaně se extrahuje vodným roztokem anorganické soli tak, aby do vodné fáze přecházela pouze 5-(difenylfosfono)pentanová kyselina. Následně se kyselina obecného vzorce I převede na amonnou sůl, která kvantitativně přejde do vodné fáze. Organická vrstva se oddělí a vodná fáze se po okyselení opakovaně extrahuje do organického rozpouštědla, nemísitelného nebo omezeně mísitelného vodou, ze kterého se po vysušení a odpaření rozpouštědla získá prakticky čistá kyselina obecného vzorce I. cze
Souběžný názevRefining process of substituted cyclopentylheptenoic acids
Další system.sel.j.C 07C 405/00 MPT
Další system.sel.j.C 07D 307/78 MPT
Osobní jm.-sekund.oGoldšmídová Dagmar Neratovice (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oPaleček Jaroslav Praha 6-Střešovice (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oProšek Zdeněk Neratovice (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oVeselý Ivan Neratovice (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.SPOLANA A. S. Neratovice (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287241
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400