Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287271

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002872xx / 000287271.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287271
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930628d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob konverze oximů na odpovídající amidy Conversion process of oximes to corresponding amides
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19920630
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930628
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1992/9201160
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1993-1290
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a conversion process of ketoxime or aldoxime to a corresponding amide during which an oxime solution in a solvent is brought into contact with a heterogeneous, strongly acid catalyst, whereby this catalyst is represented by a support material with sulfone benzene rings containing also electron binding groups. The support material can be of organic nature, whereby the process is preferably carried out in organic sulfoxide. These benzene rings have preferably the general formula I in which Re3 through Re7 represent independently on each other one or more electron binding groups, whereby the remaining groups are hydrogen, alkyl or arylalkyl groups and at least one group from the set of Re3 through Re7 groups is represented by the general formula R-P or -P, in which R represents a substituted or unsubstituted alkyl group containing 1 to 5 carbon atoms or a substituted or unsubstituted aryl group containing 6 to 12 carbon atoms or arylalkyl group, whereby P forms a part of an organic or inorganic support material. eng
Anotace, referátZpůsob konverze ketoximu nebo aldoximu na odpovídající amid, při kterém se roztok oximu v rozpouštědle uvádí do kontaktu s heterogenním, silně kyselým katalyzátorem, přičemž tímto katalyzátorem je nosičový materiál se sulfonovanými benzenovými kruhy, který rovněž obsahuje skupiny vázající elektrony. Nosičový materiál může být organické povahy, přičemž se postup provádí výhodně v organickém sulfoxidu. Tyto benzenové kruhy mají výhodně obecný vzorec I, ve kterém R.sup.3 .n.až R.sup.7 .n.nezávisle na sobě představují jednu nebo více skupin vázajících elektrony, přičemž zbývajícími jsou vodík, alkylové nebo arylalkylové skupiny a přinejmenším jedna skupina R.sup.3 .n.až R.sup.7 .n.je reprezentována obecným vzorcem -R-P nebo -P, ve kterých R představuje substituovanou nebo nesubstituovanou C.sub.1.n.-C.sub.5 .n.alkylovou skupinu nebo substituovanou nebo nesubstituovanou C.sub.6.n.-C.sub.12 .n.arylovou nebo arylalkylovou skupinu, přičemž P tvoří část organického nebo anorganického nosičového materiálu. cze
Souběžný názevConversion process of oximes to corresponding amides
Další system.sel.j.C 07C 231/10 MPT
Další system.sel.j.C 07D 201/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oBosman Hubertus Johannes Mechtilda Sittard (NL) p
Osobní jm.-sekund.oThomissen Petrus Jozef Hubertus Lanaken (BE) p
Korpor.,akce-sek.o.DSM N.V. Heerlen (NL) m
Korpor.,akce-sek.o.Všetečka Miloš JUDr. advokát Praha 2, Hálkova 2, 12000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287271
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400