Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287280

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002872xx / 000287280.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287280
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960326d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHydrostaticko hydraulické nivelační zařízení k přesnému měření rozdílných výšek Hydrostatic-hydraulic levelling equipment for exact measuring of different heights
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960326
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-890
Anotace, referátHydraulické zařízení k měření změny výšky hladin kapalin kapalného média (5) nebo podle stálé výšky hladiny (h) kapalného média (5) změnu výšky záměrného místa (1) v sestavě hydrostaticko-hydraulické nivelace. Hydraulické zařízení (2) využívá k měření měrného tlaku sloupce kapalného média (5) na záměrnou plochu (x) tvořenou hladinou rtuti (r) v první nádobě (16) hydraulického zařízení (2) propojenou sifonem se sloupcem (8) rtuti (r) v druhé nádobě (17) hydraulického zařízení (2) o výšce (v) a ploše (y) vytlačeným do rovnovážné polohy kapalným médiem (5). Pohyb hydraulického zařízení (2) proti záměrné ploše (x) se projeví v pohybu hladiny sloupce rtuti (8) vyvažující kapalné médium (5). Plovák (9) na hladině (y) sloupce (8) rtuti (r) ve druhé nádobě (17) propojený pevně s pohyblivou nebo pevnou částí snímače poloh (10). Tento snímač zaznamená změnu polohy záměrného místa (1) v hydrostaticko-hydraulické nivelační sestavě oproti hydraulickému zařízení (6) a jeho snímači polohy (10) ve vztažném místě (7). cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a hydraulic equipment for measuring change in a liquid medium (5) level heights or according to a stable level (h) height of the liquid medium (5) the change in height of a sight point (1) in a system of hydrostatic-hydraulic levelling. The invented hydraulic equipment (2) employs for measuring the specific pressure of the liquid medium (5) column to a sight surface (x) formed by a mercury level (r) in a first vessel (16) of the hydraulic equipment (2) being interconnected through the mediation of a siphon with a mercury (r) column (8) in the hydraulic equipment (2) second vessel (17) of height (v) and area (y) displaced to equilibrium position by the liquid medium (5). Movement of the hydraulic equipment (2) with respect to the sight surface (x) expresses itself in movement the mercury column (8) level balancing the liquid medium (5). A float (9) situated on the mercury (r) column (8) level (y) in the second vessel is fixedly coupled with a movable or stationary part of a position sensor (10). This sensor detects change in position of the sight point (1) in the hydrostatic-hydraulic levelling system with respect to the hydraulic equipment (2) and position sensor (10) thereof in a reference point (7). eng
Souběžný názevHydrostatic-hydraulic levelling equipment for exact measuring of different heights
Další system.sel.j.G 01C 005/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oSEDLÁČEK FRANTIŠEK Praha 6 (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oSedláček František Praha (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287280
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400