Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287288

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002872xx / 000287288.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287288
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960304d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPlynový ventil Gas valve
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950302
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960304
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1995/9500406
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-2740
Anotace, referátPlynový ventil zahrnuje ventilové pouzdro (1) s krytem (2), které má přívod (3) plynu a vývod (4) plynu, a zahrnuje ventilový člen (5), který dosedá na ventilové sedlo (6) pro uzavření ventilu. Ventilový člen (5) zahrnuje membránu (7), která je svým vnějším okrajem upevněna ve ventilovém pouzdru (1), a na její straně odvrácené od ventilového sedla (6) je vytvořena řídicí komůrka (9), která je spojena s přívodem (3) plynu regulačním kanálem (10). Alespoň část druhé strany membrány (7) přivrácené k ventilovému sedlu (6) je propojena s přívodem (3) plynu. Prostředky dovolující únik plynu z řídicí komůrky (9) umožňují otevření ventilu tlakem plynu z přívodu (3) plynu na druhou stranu membrány (7) působícím pohyb ventilového členu (5) směrem od ventilového sedla (6). Ventilový člen (5) je umístěn středově vzhledem k membráně (7) a dosedá do ventilového sedla (6), přičemž vzdálenost mezi částí ventilového členu (5) dosedající do ventilového sedla (6) a části umístěnou poblíž membrány (7) je větší než polovina vnitřního průměru přívodu (3) vzduchu. Téměř celý ventilový člen (5) je umístěn na druhé straně membrány (7) a je spolu s membránou (7) vytvořen jako společný celek, vyrobený z jednoho materiálu. cze
Anotace, referátThe invented gas valve comprises a valve casing (1) with a cover (2) having both a gas inlet (3), a gas outlet (4) and comprises a valve element (5) bearing against a valve seat (6) for closing the valve. The valve element (5) comprises a membrane (7) being by its outer edge fastened in the valve casing (1). On the membrane (7) side turned away from the valve seat (6) there is performed a control chamber (9) that is interconnected with the gas inlet (3) through the mediation of a regulating passage (10). At least a portion of the membrane other side (7) turned toward the valve seat (6) is interconnected with the gas inlet (3). Means allowing escape of gas from the control chamber (9) permit opening of the valve by the action of gas pressure from the gas inlet (3) on the membrane (7) other side causing so movement of the valve element (5) in the direction from the valve seat (6). The valve element (5) is located centrally with respect to the membrane (7) and bears against the valve seat (6), whereby the distance between the portion of the valve seat (6) and a portion placed in close proximity of the membrane (7) is greater than one half of the gas inlet (3) inside diameter. Nearly the whole valve element (5) is placed on the other side of the membrane (7) and is integral therewith. eng
Souběžný názevGas valve
Další system.sel.j.F 16K 031/38 MPT
Osobní jm.-sekund.oKorejzová Zdeňka Praha 1, Spálená 2911000 z
Osobní jm.-sekund.oKramer Gary Morris (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oLamarca Drew Morris (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oVan Der Zee Jan Scherpenzeel (NL) p
Korpor.,akce-sek.o.ASCO CONTROLS B. V. Scherpenzeel (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287288
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400