Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287306

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002873xx / 000287306.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287306
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19900601d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostObjemové čerpadlo pro čerpání pastovitého materiálu Positive-displacement pump for pumping paste-like material
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19890601
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19900601
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1989/8907494
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1990-2726
Anotace, referátObjemové čerpadlo obsahuje těleso se vstupním otvorem (22) pro materiál, výstupní otvor, nejméně jeden hřídel pro pohon čerpadla a nejméně jeden válec (11), v němž je posuvně uložený výtlačný píst (10), vratně pohyblivý mezi horní úvratí (PMH) a dolní úvratí (PMB), a který má vydávací otvor (14), opatřený zpětným uzávěrem, přičemž čerpadlo obsahuje plnicí komoru (20), uspořádanou mezi stěnou tělesa se vstupním otvorem (22) a uvedeným nejméně jedním válcem (11), a dále plnicí prostředky pro nucené plnění uvedeného nejméně jednoho válce (11) od vstupního otvoru (22). Stěna uvedeného nejméně jednoho válce (11) obsahuje jeden nebo více přívodních otvorů (12), uspořádaných v průtokovém spojení s plnicí komorou (20), které jsou umístěné axiálně mezi dolní úvratí (PMB) a horní úvratí (PMH) výtlačného pístu (10). Přívodní otvory (12) jsou zakrývatelné výtlačným pístem (10) během jeho pohybu k horní úvrati (PMH). Objem vytlačovaný čerpadlem v každém cyklu je závislý na velikosti zdvihového objemu každého výtlačného pístu mezi polohou zdvihu, ve které je přívodní otvor nebo otvory (12) uzavřen, a horní úvratí (PMH), přičemž plnicí prostředky a píst nebo písty jsou poháněny stejným hnacím prostředkem. cze
Anotace, referátThe invented positive-displacement pump comprises a body with an inlet hole (22) for material, discharge hole, at least one shaft for pump drive and at least one cylinder (11) with a delivery piston (10) slidably mounted therein, reciprocating between the top dead center (PMH) and the bottom dead center (PMB) and having a delivery hole (14) being provided with being provided with a non-return obturator, whereby the pump comprises a filling chamber (20) being arranged between the body with the inlet hole (22) and said at least one cylinder (11), and further filling means for forcible filling said at least one cylinder (11) through said inlet hole (22). Said at least one cylinder (11) wall contains one or more supply holes (12) being arranged in through-flow connection with the filling chamber (20) and which are disposed axially between the bottom dead center (PMB) and the top dead center (PMH) of the delivery piston (10). The supply holes (12) can be covered by the delivery piston (10) during motion thereof to the top dead center (PMH). Volume pumped by the pump in each cycle is dependent on magnitude of stroke capacity of each delivery piston between the stroke position in which the supply hole or holes (12) are closed and the top dead center (PMH), whereby the filling means and the piston or pistons are driven by the same driving means. eng
Souběžný názevPositive-displacement pump for pumping paste-like material
Další system.sel.j.B 29C 047/36 MPT
Další system.sel.j.B 29C 047/38 MPT
Další system.sel.j.F 04B 015/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrihaye Francis Pontgibaud (FR) p
Osobní jm.-sekund.oDeal Michel St-Remy-en-Rollat (FR) p
Osobní jm.-sekund.oLaurent Daniel Meylan (FR) p
Korpor.,akce-sek.o.SEDEPRO S. D. Paříž (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287306
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400