Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287342

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002873xx / 000287342.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287342
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970214d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostMontážní skupina pro seřiditelnou montáž axiální těsnicí destičky pro rotační regenerační předehřívače vzduchu Assembly group for mounting and adjusting the axial seal plate for rotary regenerative air preheaters
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960221
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970214
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1996/604646
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2618
Anotace, referátMontážní skupina pro seřiditelnou montáž axiální těsnicí destičky (32) mezi plášťový panel (28) a rotor (12) rotačního regeneračního předehřívače (10) vzduchu sestává z dvojice seřizovacích tyčí (52), procházejících mezi axiální těsnicí destičkou (32) a příslušným plášťovým panelem (28), a ze seřizovacích montážních prostředků (35), seřiditelně připevňujících jeden konec každé seřizovací tyče (52) k příslušnému plášťovému panelu (28) a její druhý konec k axiální těsnicí destičce (32) tak, že dvojice seřizovacích tyčí (52) je připevněna k axiální těsnicí destičce (32) ve vzájemné rozteči podél její osy s možností posuvu osy axiální těsnicí destičky (32) směrem k rotoru (12) a od rotoru (12) seřizovacím posuvem seřizovacích tyčí (52). Dále sestává z dvojice seřizovacích narážek (60), které jsou v záběru s axiální těsnicí destičkou (32) na vzájemně protilehlých stranách od její osy a jsou seřiditelně posuvné směrem k rotoru (12) a od rotoru (12) pro vytváření seřizovacích narážek (60) pro axiální těsnicí destičku (32) na obou stranách její osy. cze
Anotace, referátThe invented assembly group for mounting and adjusting the axial seal plate (32) between the between the vertical housing panel (28) and the rotor (12) of a rotary regenerative air preheater consists of a pair of adjuster rods (52), passing between the axial seal plate (32) and the corresponding vertical housing panel (28) and adjusting mounting means (35) that adjustably secure one end of each adjuster rod (52) to the corresponding vertical housing panel (28) and the other end thereof to the axial seal plate (32) in such a manner that the pair of the adjuster rods (52) are attached to the axial seal plate (32) at mutual pitch along the axis thereof with possibility of shift of the axial seal plate (32) axis in the direction toward the rotor (12) and away from the rotor (12) mediated by the adjusting shift of the adjuster rods (52). It further consists of a pair of adjusting stops (60) being in engagement with the axial seal plate (32) on mutually opposite sides from the axis thereof and being adjustable by sliding in the direction toward the rotor (12) and away from the rotor (12) for performing adjusting stops (60) for the axial seal plate (32) on both sides of the axis thereof. eng
Souběžný názevAssembly group for mounting and adjusting the axial seal plate for rotary regenerative air preheaters
Další system.sel.j.F 28D 019/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrophy Mark Eugene Wellsville (US, NY) p
Osobní jm.-sekund.oHakr Eduard Praha 7, Přístavní 2417000 z
Osobní jm.-sekund.oMattison Glenn Daniel Wellsville (US, NY) p
Korpor.,akce-sek.o.ALSTOM POWER INC. Windsor (US, CT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287342
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400