Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287347

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002873xx / 000287347.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287347
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941121d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHumanizovaná protilátka, způsob její výroby, její použití a farmaceutické prostředky na její bázi Humanized antibody, process of its preparation, its use and pharmaceutical preparations based thereon
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931208
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941121
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001011
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1993/9325182
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-1628
Anotace, referátHumanizovaná protilátka mající aminokyselinovou sekvenci, která zahrnuje všechny oblasti CDR nebo část oblastí CDR monoklonální protilátky vykazující specificitu vůči vybrané subpopulaci T-buněk exprimujících variabilní oblast .beta. řetězce receptoru antigenu T-buňky V.beta.5.2 nebo V.beta.5.3, ve spojení s vybranými zbytky variabilní základní struktury rovněž odvozenými z této monoklonální protilátky, přičemž tato humanizovaná protilátka obsahuje aminokyselinovou sekvenci TM27 Vk definovanou v popisu a dále obsahuje aminokyselinovou sekvenci zvolenou ze souboru skládajícího se z aminokyselinové sekvence TM27 VH definované v popisu a jejich určitých modifikací. Způsob výroby této humanizované protilátky, při němž se a) izoluje první sekvence DNA kódující alespoň jednu oblast CDR anti-V.beta.5.2/V.beta.5.3 myší monoklonální protilátky vykazující specificitu pro vybranou subpopulaci T-buněk; b) tato první sekvence DNA se klonuje do vhodného vektoru; c) mutagenezí se zavedou aminokyseliny vybrané humánní základní struktury, za vzniku CDR roubovaného konstruktu; d) hostitelská buňka se transformuje konstruktem ze stupně c) a e) takto transformovaná hostitelská buňka se kultivuje za účelem produkce humanizované protilátky. Použití této protilátky při výrobě léčiva pro léčení Crohnovy choroby a roztroušené sklerózy a farmaceutické prostředky na její bázi. cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a humanized antibody having an amino acid sequence comprising all CDR regions a portion of the CDR regions of a monoclonal antibody exhibiting specificity with respect to a selected subpopulation of T-cells expriming a variable region of a {beta} chain of the T-cell antigen receptor V{beta}5.2 or V{beta}5.3, in connection with selected radicals of a variable fundamental structure being also derived from this monoclonal antibody, whereby this humanized antibody contains the TM27 Vk amino acid sequence defined in the description. It further contains an amino acid sequence being selected from a group comprising the TM27 VH amino acid sequence defined in the description and certain modifications thereof. In the present invention there is also claimed a process for preparing this humanized antibody, which process is characterized by (a) isolation of a first DNA sequence encoding at least one CDR anti-V{beta}5.2/V{beta}5.3 region of murine monoclonal antibody exhibiting specificity for selected subpopulation of T-cells, (b) cloning said first DNA sequence into a suitable vector, (c) introducing amino acids of the selected human fundamental structure by mutagenesis under formation of CDR grafted construct, (d) transforming the host cell by the construct from the stage (c) and (e) cultivation so transformed host cell in order to produce the humanized antibody. In the present invention there are further claimed the use of this antibody for treating Crohn disease and dissipated sclerosis as well as pharmaceutical preparations based thereon. eng
Souběžný názevHumanized antibody, process of its preparation, its use and pharmaceutical preparations based thereon
Další system.sel.j.A 61K 039/39 MPT
Další system.sel.j.A 61P 037/00 MPT
Další system.sel.j.C 07K 016/28 MPT
Další system.sel.j.C 07K 016/46 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/13 MPT
Osobní jm.-sekund.oLin Augustine Yee-Tharn Chestnut Hill (US, MA) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.ASTRA AB Södertälje (SE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001011
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287347
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1840
Katalogizátor20060721 SVK06 1400