Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287367

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002873xx / 000287367.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287367
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950706d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPružné potrubí pro spojování do země ukládaných rozvodných potrubí, způsob jeho výroby a jeho použití Flexible piping for connecting distributing mains intended for embedding, process for producing and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940707
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950706
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001115
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1994/4423921
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-15
Anotace, referátPružné potrubí pro spojování do země ukládaných rozvodných potrubí, zejména plynových trubek v oblastech propadání země, sestává z kovového vlnovce (1), opatřeného na obou koncích připojovacími prvky (21), a ochranného pláště (2) proti korozi, který probíhá po celé délce kovového vlnovce (1) a po části připojovacích prvků (21). Ochranný plášť (2) proti korozi je vytvořen z pásů (10, 11, 14) nebo soustavy pásů (10, 11, 14) a ve stlačeném stavu kovového vlnovce (1) sleduje vrcholy (6) vln a meziprostorů (3) mezi vlnami tohoto kovového vlnovce (1), zatímco při protažení kovového vlnovce (1) o jmenovitou hodnotu má tento ochranný plášť (2) proti korozi válcový tvar. Způsob výroby tohoto pružného potrubí spočívá v tom, že na části připojovacích prvků (21), zakrývané ochranným pláštěm (2) proti korozi, a vždy nejméně na vrcholy (6) prvních vln kovového vlnovce (1) se nanáší prostředek pro spojení pryže s kovem a kovový vlnovec (2) spolu s připojovacími prvky (21) se axiálně protahuje, takže se zvětší vzájemné vzdálenosti vrcholů (6) vln kovového vlnovce (1) a zvětší se meziprostory (3) mezi těmito vlnami, načež se na připojovací prvek (21) na jedné straně, protažený kovový vlnovec (1) a připojovací prvek (21) na druhé straně navíjí ochranný plášť (2) proti korozi se vzájemnými přesahy (16) jednotlivých závitů, načež se protažený ovinutý kovový vlnovec (1) axiálně zpěchovává na požadovanou délku. cze
Anotace, referátThe invented flexible piping for connecting distributing mains intended for embedding, particularly gas pipes intended in embedding in localities where exists a risk of slamping consists of a metallic bellows (1) being provided at its both ends with connecting elements (21) and a protective jacket (2) against corrosion that extends all over the metallic bellows (1) length and on a portion of the connecting elements (21). The protective jacket (2) against corrosion is made of strips (10, 11, 14) or a system of strips (10, 11, 14) and in the metallic bellows (1) compressed state it follows peaks (6) of waves and intermediate spaces (3) between waves of this metallic bellows (1), while in expanded state of the metallic bellows (1) by a nominal value this protective jacket (2) against corrosion has a cylindrical shape. A process for producing such flexible piping is characterized in that a preparation for connecting rubber with metal is applied to portions of the connecting elements (21) covered by the protective jacket (2) against corrosion and to at least peaks (6) of the first waves of the metallic bellows (1), and the metallic bellows (1) is together with the connecting elements (21) axially stretched out to thereby increasing both mutual distances of the metallic bellows (1) wave peaks (6) and intermediate spaces (3) between those waves , whereupon the protective jacket (2) against corrosion is wound on the connecting element (21) on one side and on the stretched metallic bellows (1) and the connecting element (21) on one other side with overlaps (16) of individual coils, whereupon the stretched metallic bellows (1) is axially compacted to desired length. eng
Souběžný názevFlexible piping for connecting distributing mains intended for embedding, process for producing and use thereof
Další system.sel.j.F 16L 011/11 MPT
Další system.sel.j.F 16L 051/02 MPT
Další system.sel.j.F 16L 058/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBODEN KURT 560 DE
Osobní jm.-sekund.oBÜRGER STEFAN 560 DE
Korpor.,akce-sek.o.CHR. BERGHÖFER GMBH DE
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001115
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287367
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1400