Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287418

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002874xx / 000287418.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287418
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930928d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob regenerace použitých olejů Regeneration process of used oils
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19920930
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930928
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001115
Obecné poznámkyPrávo přednosti: IT 1992/MI2271
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-1579
Anotace, referátThe invented regeneration process of used oils during which oils are first introduced in a preliminary column (B) for separating water (B1) and the most part of volatile fractions (B2) contained therein, whereupon they are purified by making use of a strong basic agent in order to separated polymers of high molecular weight and heavy metals, further they are subjected to fractional distillation (C) in order to obtain at least one oil fraction intended for use as lubrication base, whereupon they are decolorized in decolorizing process (D), is characterized in that the fractional distillation (C) is carried out in a fractionating tower (21) with one filling and purification process is carried out in three successive stages, whereby in the first stage of preliminary treatment (A) prior treatment in the preliminary column (B) NaOH representing the strong basic agent (A2) is added to and mixed with oils (A1), in the second stage of preliminary treatment (A) prior fractional distillation (C) the oils (B3) leaving the preliminary column (B) are decanted and in the third stage of preliminary treatment (A) the decanted oils (B3) are introduced in a cyclone (23) being arranged in the fractionating tower (21) bottom section where they are separated to a gaseous fraction that is transferred in the fractionating tower (21) upper section and to a fraction of heavy liquids (C2), containing polymers with high molecular weight and heavy metals and this fraction is then discharged from the fractionating tower (21) bottom section. eng
Anotace, referátU způsobu regenerace použitých olejů, u kterého se oleje nejdříve zavádějí do předřazené kolony (B) pro oddělování vody (B1) a většiny těkavých frakcí (B2) v nich obsažených, načež se čistí použitím vysoce zásaditého činidla za účelem odloučení polymerů s velkou molekulovou hmotností a těžkých kovů, a dále se zpracovávají frakční destilací (C) za účelem získání alespoň jedné olejové frakce určené k použití jako mazací báze, načež se v odbarvovacím procesu (D) odbarvují, se frakční destilace (C) provádí ve frakcionační koloně (21) s jednou výplní a čisticí úprava se provádí ve třech za sebou následujících stupních, přičemž v prvním stupni předúpravy (A), před zpracováním v předřazené koloně (B), se do olejů (A1) přidává a s nimi smísí NaOH jako vysoce zásadité činidlo (A2), ve druhém stupni předúpravy (A), před frakční destilací (C), se oleje (B3), vystupující z předřazené kolony (B), dekantují, a ve třetím stupni předúpravy (A) se dekantované oleje (B3) zavádějí do cyklonu (23) uspořádaného v dolní části frakcionační kolony (21), kde jsou rozdělovány na plynnou frakci, která je převáděna do horní části frakcionační kolony (21) a na frakci těžkých kapalin (C2), obsahující polymery s velkou molekulovou hmotností, a těžké kovy, která se odvádí z dolní části frakcionační kolony (21). cze
Souběžný názevRegeneration process of used oils
Další system.sel.j.C 10G 053/12 MPT
Další system.sel.j.C 10G 067/10 MPT
Další system.sel.j.C 10M 175/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oGiovanna Fabio Dalla Piacenza (IT) p
Osobní jm.-sekund.oMinana José Antonio Gomez Madrid (ES) p
Osobní jm.-sekund.oSchieppati Renato Milano (IT) p
Osobní jm.-sekund.oSedlák Zdeněk Brno, Mendlovo nám. 1a60300 z
Korpor.,akce-sek.o.VISCOLUBE ITALIANA S.P.A. Pieve Fissiraga (IT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001115
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287418
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1400