Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287487

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002874xx / 000287487.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287487
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970116d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby kotouče ze souvislého ohebného předmětu a cívka na ohebné předměty Process for producing a roll of continuous flexible object and reel for flexible objects
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960119
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970116
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001213
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1996/9600198
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2146
Anotace, referát...(7) forming so the reel. Subsequently the supporting ring (20, 21) centering elements (29) are inserted in the central hole (6) and are forced against both the circular concentric supporting surface (7) and the inner sides (14) of the longitudinal supporting elements (3). In the present invention there is also described a reel for flexible objects (30) for producing the roll (31) of the flexible object (30). eng
Anotace, referát...ze souvislého ohebného předmětu (30). cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a process for producing a roll (31) of a continuous flexible object (30), particularly of a hose, a flexible piping, a cable and the like as well as packaging the roll (31) in the form of a package (33) for delivery to the flexible object (30) user. For making the roll (31) the flexible object (30) is wound-up onto a reel, whereby the reel is fixed by a tool so that it fixedly clamped between two parallel supporting rings (20, 21) of this tool and then it is centered by means of a centering element (29) in each supporting ring (20, 21) forming thus a rotary unit. Subsequently the flexible object (30) is attached to the rotary unit and the rotary unit is brought into rotary motion in a coiling apparatus so that the flexible object (30) is wound up forming so the roll (31). The wound-up flexible object (30) is then cut-off and substantially the reel and also the roll (31) covering this reel are encircled with a plurality of continuous strips (32) that do not engage with the supporting rings (20, 21) and subsequently the strips (32) are tightened and secured for performing the package (33). End parts (9, 10) of at least some longitudinal supporting elements (3), having equal length are brought into engagement with two flat parallel end rings (1, 2) and namely through the mediation of grooves (8) performed in these end rings (1, 2) and located close to inner circular concentric supporting surface (7) that encircles a central hole (6), in which the grooves (8) are open in such a manner that end surfaces (11, 12) of the longitudinal supporting elements (3) are aligned with outer sides (5) of the end rings (1, 2) and inner sides (14) of the longitudinal supporting elements (3) are aligned with the circular concentric supporting surface... eng
Anotace, referátZpůsob výroby kotouče (31) ze souvislého ohebného předmětu (30), zejména z hadice, ohebného potrubí, lana a pod., a balení kotouče (31) do podoby balíku (33) pro dodávku uživateli ohebného předmětu (30). Ohebný předmět (30) se pro vytvoření kotouče (31) navinuje na cívku, přičemž cívka se upevní nástrojem tak, že se pevně sevře mezi dvěma rovnoběžnými nosnými kroužky (20, 21) tohoto nástroje a vycentruje se pomocí středicího prvku (29) v každém nosném kroužku (20, 21) a tím se vytvoří otočná jednotka. Potom se ohebný předmět (30) připojí k otočné jednotce a otočná jednotka se uvede do rotačního pohybu ve svinovacím zařízení tak, že se ohebný předmět (30) navíjí a vytváří kotouč (31). Navinutý ohebný předmět (30) se odřízne a poté se cívka i kotouč (31), pokrývající tuto cívku, obklopí množstvím souvislých pásků (32) bez toho, že by zabíraly s nosnými kroužky (20, 21), a následně se pásky (32) utáhnou a zajistí pro vytvoření balíku (33). Koncové části (9, 10) alespoň některých podélných nosných prvků (3), majících stejnou délku, se uvedou do záběru se dvěma rovinnými rovnoběžnými koncovými kroužky (1, 2) prostřednictvím drážek (8), vytvořených v těchto koncových kroužcích (1, 2) a umístěných u vnitřní kruhovité koncentrické opěrné plochy (7), která obklopuje středový otvor (6), do kterého jsou drážky (8) otevřeny tak, že koncové plochy (11, 12) podélných nosných prvků (3) se kryjí s vnějšími stranami (5) koncových kroužků (1, 2) a vnitřní strany (14) nosných prvků (3) se kryjí s kruhovitou opěrnou plochou (7) a tvoří tak cívku. Následně se do středového otvoru (6) vloží středicí prvky (29) nosných kroužků (20, 21) a dotlačí se na kruhovitou opěrnou plochu (7) a na vnitřní strany (14) nosných prvků (3). Popsána je též cívka na ohebné předměty (30) pro výrobu k
Souběžný názevProcess for producing a roll of continuous flexible object and reel for flexible objects
Další system.sel.j.B 65H 055/00 MPT
Další system.sel.j.B 65H 075/14 MPT
Další system.sel.j.B 65H 075/22 MPT
Osobní jm.-sekund.oAndera Jiří Praha 7, Nad Štolou 1217000 z
Osobní jm.-sekund.oForsner Bo Österskär (SE) p
Korpor.,akce-sek.o.ULVATOR AB Stockholm (SE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001213
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287487
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1400