Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287553

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002875xx / 000287553.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287553
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19961029d2000----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostFluidní topeniště, uspořádané v kotli na pevná paliva Fluidized bed of combustion chamber of solid-fuel-burning boiler
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2000
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19961029
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20001213
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-3169
Anotace, referátFluidní topeniště, uspořádané v kotli na pevná paliva, opatřené fluidním roštem (2) a stacionární pískovou oxidační fluidní vrstvou, kde fluidní rošt (2) s přívodním potrubím (3) spalovacího vzduchu jsou uspořádány u dna fluidní komory (1), obezděné žárobetonovou vyzdívkou (4), nad níž jsou ve výši hladiny (8) fluidní vrstvy ve vznosu uspořádány s bubnem (5) kotle propojené vodní komory (6). Do fluidní komory (1) jsou zaústěny nad hladinou (8) fluidní vrstvy ve vznosu přívodní potrubí (10) paliva se šnekovým podavačem a pod hladinou (7) fluidní vrstvy v klidu dávkovací potrubí (21) odsiřovacího aditiva, k němuž je připojen zásobník odsiřovacího aditiva s dopravníkem. Podstatou řešení je, že šnekový podavač je šnekovým podavačem (11) s plynulou regulací dávkování, místo styku hladiny (8) fluidní vrstvy ve vznosu se stěnou spalovací komory (9) pod zaústěním přívodního potrubí (10) paliva je přímo viditelné z ústí (17) kouřového kanálu (18) v klenbě (16) spalovací komory (9) a vzdálenost obou míst přesahuje délku 2,8 metrů. cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a fluidized bed of combustion chamber being arranged in a solid-fuel-burning boiler that is provided with a fluidized bed grate (2) and a stationary sand oxidation fluid layer, where the fluidized bed grate (2) with a supply piping (3) of combustion air are arranged at the bottom of a fluidized bed chamber (1), that is walled in refractory-concrete lining (4), above which there are arranged at the height of the fluidized bed level (8) water chambers (6) being interconnected through the mediation of the boiler drum (5). Fuel supply piping (10) with a screw feeder has its inlet above the fluidized bed level (8) and below the fluidized bed level (7) there has its inlet a piping (21) for proportioning a desulfurizing additive, whereby the piping (21) is connected to a tank containing the desulfurizing additive with a conveyor. The invention is characterized in that the screw feeder is the screw feeder (11) with continuous control of proportioning, the contact place of the fluidized bed level (8) with the combustion chamber (9) below the fuel supply piping (10) inlet is directly visible from a smoke flue (18) orifice (178) in the combustion chamber (9) vault (16) and the distance of both the places is greater than 2.8 meters. eng
Souběžný názevFluidized bed of combustion chamber of solid-fuel-burning boiler
Další system.sel.j.F 23C 010/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oKania František Brno, Mendlovo nám. 1a60300 z
Osobní jm.-sekund.oPTÁČEK Milan Hranice (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oPtáček Milan Hranice (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20001213
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287553
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1400