Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287598

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002875xx / 000287598.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287598
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19921020d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby kompozitních trubek z reaktoplastu, obsahujících skleněná vlákna a písek, odstředivým litím a zařízení k provádění tohoto způsobu Process for producing composite tubes of reactive plastic containing glass fibers and sand by centrifugal casting and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19911023
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19921020
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010117
Obecné poznámkyPrávo přednosti: CH 1991/3096
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1993-1244
Anotace, referátPři způsobu výroby kompozitních trubek z reaktoplastu, obsahujících skleněná vlákna a písek, odstředivým litím se plastová matrice a další složky plastu, skleněná vlákna a písek podle výrobního programu, závislého na požadované konstrukci reaktoplastových trubek, přivádějí do otočné formy (1, 2, 3, 4) ze vstřikovacího vozu (12), pojízdného v osovém směru vyráběných reaktoplastových trubek. Písek se kontinuálně přivádí z velkokapacitního zásobníku (20) do mezizásobníku (13), uspořádaného na vstřikovacím voze (12), a odtud se podle výrobního programu přivádí do formy (1, 2, 3, 4). U zařízení k provádění tohoto způsobu je vstřikovací vůz (12) usazen na podvozku pojízdném ve směru kolmém k ose (10) forem (1, 2, 3, 4) na podlaze (6) budovy a je na tomto podvozku pojízdný kolmo k jeho směru jízdy. Vstřikovací vůz (12) je opatřen mezizásobníkem (13) písku s objemem 150 až 500 litrů. Nad podlahou (6) budovy je uspořádán velkokapacitní zásobník (20), spojený stlačeným vzduchem přes první hadici (19) s mezizásobníkem (13), pro dopravu písku stlačeným vzduchem do mezizásobníku (13). Pro plnění velkokapacitního zásobníku (20) je uspořádáno dopravní zařízení. Jak mezizásobník (13), tak i velkokapacitní zásobník (20) jsou vybaveny vážicími ústrojími (33, 34). Zařízení je opatřeno řídicím počítačem (30) pro řízení všech procesů. cze
Anotace, referátThe proposed process for producing composite tubes of reactive plastic containing glass fibers and sand by centrifugal casting is characterized in that a plastic matrix and other plastic components, glass fibers and sand are supplied according to a processing program dependent on the reactive tube required structure from an injection car (12) moving in the manufactured reactive plastic tube axial direction into a rotary mould (1, 2, 3, 4). Sand is continuously supplied from a large size tank (20) into an intermediate tank (13) being arranged on the injection car (12) and therefrom it is supplied according to the processing program into the mould (1, 2, 3, and 4). In the apparatus for making the above described process the injection car (12) is mounted on an undercarriage moving in the direction perpendicular the axis (10) of the moulds (1, 2, 3, 4) on a building floor (6) and on said undercarriage it is movable perpendicularly to the direction of drive thereof. The injection car (12) is provided with an intermediate tank (13) of sand with volume ranging from 150 to 500 liters. Above the building floor (6) there is arranged a large capacity tank (20) being connected through the mediation of compressed air via a first hose (19) with the intermediate tank (13) for transportation of sand by employing compressed air into the intermediate tank (13). A transport device is provided for filling the large size tank (20). Both the intermediate tank (13) and the large capacity tank (20) are provided with weighing mechanisms (33, 34). The apparatus is further provided with a control computer (30) for controlling all processes. eng
Souběžný názevProcess for producing composite tubes of reactive plastic containing glass fibers and sand by centrifugal casting and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 29C 041/04 MPT
Další system.sel.j.B 29C 041/36 MPT
Osobní jm.-sekund.oJost Ralf Füllinsdorf (CH) p
Osobní jm.-sekund.oRatheiser Reinhart Guttaring (AT) p
Korpor.,akce-sek.o.HOBAS ENGINEERING AG Basel (CH) m
Korpor.,akce-sek.o.Hořejš Milan JUDr. ing. advokát Praha 1, Národní 32, 11000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010117
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287598
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1401