Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287604

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002876xx / 000287604.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287604
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19951212d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob nekatalytického zpětného získávání lehkých cenných produktů, které jsou obsaženy v destilačních zbytcích pocházejících z procesu výroby kyseliny akrylové a z výroby esterů této kyseliny Non-catalytic recovery process of light valuable products that are contained in leavings originating from acrylic acid preparation process and from said acid ester preparation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19941212
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19951212
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010117
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1994/9414935
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3280
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a non-catalytic process of recovery of light valuable products representing acrylic acid monomer, monomers of acrylic acid esters and alcohols, by thermal cracking with a mixture of heavy leavings originating from both acrylic acid preparation process and from preparation process of the above specified esters of this acid, whereby the light fraction being formed during these dissociating reactions is continuously evaporating during execution of the cracking operation and this light fraction is subjected to distillation and after condensation the required light valuable products are recovered. This process comprises execution of the following stages: cracking of a mixture of heavy residual products that can be optionally preliminary preheated in a reactor R1; feeding of the light cracking products into a distillation column C1; obtaining a required mixture of the light valuable products in the distillation column C1 upper section; recycling a stream obtained in the distillation column C1 bottom section back to the R1 reactor; obtaining a heavy residual product in the R1 reactor and removing said heavy residual product for separation processing, optionally after dilution of their fraction with a portion of the stream discharged from the distillation column C1 bottom section, whereby the balance of this stream is recycled back to the R1 reactor. eng
Anotace, referátPostup nekatalytického zpětného získávání lehkých cenných produktů, představujících monomer kyseliny akrylové monomery esterů kyseliny akrylové a alkoholy, tepelným krakováním se směsí těžkých destilačních zbytkových produktů pocházejících jednak z postupu výroby kyseliny akrylové a jednak z postupu výroby výše uvedených esterů této kyseliny, přičemž lehká frakce vznikající při těchto disociačních reakcích se kontinuálně odpařuje během provádění krakovací operace a tato lehká frakce se destiluje a po zkondenzování se zpětně získají požadované lehké cenné produkty. Tento postup zahrnuje provedení následujících stupňů: krakování směsi těžkých zbytkových produktů, které jsou případně předem předehřáty, v reaktoru R1; nastřikování lehkých krakovacích produktů do destilační kolony C1; získávání požadované směsi lehkých cenných produktů v horní části kolony C1; recyklování proudu získaného ve spodní části kolony C1 do reaktoru R1; získávání těžkého zbytkového produktu v reaktoru R1 a odvádění tohoto těžkého zbytkového produktu k oddělovacímu zpracování, popřípadě po zředění tohoto podílu částí proudu odváděného ze spodní části kolony C1, přičemž zbytek tohoto proudu je recyklován do reaktoru R1. cze
Souběžný názevNon-catalytic recovery process of light valuable products that are contained in leavings originating from acrylic acid preparation process and from said acid ester preparation
Další system.sel.j.C 07C 067/60 MPT
Další system.sel.j.C 07C 069/54 MPT
Osobní jm.-sekund.oDelafin Patrick Saint Auban (FR) p
Osobní jm.-sekund.oFauconet Michel Valmont (FR) p
Osobní jm.-sekund.oRichard Norbert Saint Avold (FR) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.ATOFINA Puteaux (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010117
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287604
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1841
Katalogizátor20060721 SVK06 1401